AnnonceLuk annonce
Samkørsel skal styrke borgernes mobilitet i Kalundborg

07-02-2020

Kalundborg, Holbæk og Slagelse kommuner lancerer i samarbejde med Region Sjælland og Movia app'en NaboGo, som skal gøre det nemmere at dele de tomme sæder i bilerne. Modelfoto.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Uden for byerne falder antallet af borgere. Men den enkelte borgers behov for mobilitet bliver ikke mindre af at bo længere fra en større by. Derfor lancerer Kalundborg, Holbæk og Slagelse kommuner i samarbejde med Region Sjælland og Movia app'en NaboGo, som skal gøre det nemmere at dele de tomme sæder i bilerne.

Hver dag kører der to mio. tomme bilsæder rundt på de sjællandske veje. Samtidig er der en overraskende stor del af familierne - hele 32 pct. - som ifølge Danmarks Statistiks seneste tal fra 2018 ikke har deres egen bil. Når man dertil lægger, at hver femte borger på Sjælland bor i en landsby eller på landet, hvor det økonomisk eller miljømæssigt ikke altid er en god løsning med tog eller bus, er det tydeligt, at der er stort behov for flere transportløsninger, som kan supplere bus og tog.

Derfor lancerer Kalundborg, Holbæk og Slagelse kommuner i samarbejde med Movia samkørsels-platformen NaboGo. Movia har etableret en mobilitetspulje "Kollektiv mobilitet uden for de større by-er", som blandt andet har fået økonomisk støtte fra Region Sjælland. Med NaboGo kan borgerne i de tre kommuner dele de tomme sæder i bilen, hvis de har behov for et lift eller tilbyder et lift. Det skal give en bedre udnyttelse af de mange tomme bilsæder i de tre kommuner, og gøre det nemmere at komme rundt for dem, der ikke har en bil, eller som gerne vil transportere sig sammen.

"Vi meget glade for at være en del af NaboGo, som øger fremkommeligheden for den enkelte og sikrer større fleksibilitet mellem landsbyerne i vores kommune. Det giver borgerne mulighed for at lære andre fra lokalsamfundet at kende, som kan lede til nye fællesskaber og mindske ensomheden. At projektet er med til at reducere alene-kørsel til gavn for miljøet øger projektets værdi for alle," siger Ole Glahn, formand for Landdistriktsudvalget og kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune.

"Pendling og mobilitet er ikke bundet af kommunegrænserne. Vi ser det som en regional opgave at arbejde for, at borgerne nemt kan komme på arbejde eller til uddannelse med bus, med tog eller som her ved at udnytte de ledige sæder i bilerne. Derfor har Region Sjælland med indsatsen "Fremtidens kollektive trafik" sat midler af til både at afprøve nye mobilitetsløsninger som NaboGo, og til at styrke den kollektive trafik. Bliver NaboGo en succes, kan det inspirere andre kommuner og give et kæmpe løft til alle borgere i hele regionen," siger Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Sjælland.

NaboGo er en app, som forbinder borgeres behov for transport med andre borgeres ledige sæder i bilen. Der er fast kilometerpris, faste opsamlingssteder ligesom for busser, og betalingen håndteres i app’en. NaboGo supplerer en række andre mobilitetsprodukter til områder med længere mellem husene, som Movia allerede har sat i værk sammen med kommunerne. 1. juli sidste år lancerede Movia det nye produkt plustur, som giver borgerne transport fra havelågen til et stoppested eller en station via Rejseplanen. 17 ud af 45 kommuner i Movias geografi tilbyder nu plustur til deres borgere. Andre steder løser flextrafik en del af transportbehovet. Nu suppleres busser, tog, plustur og flextrafik altså med NaboGo i Kalundborg, Holbæk og Slagelse kommuner. I første omgang er der finansiering til drift i to år.

"For borgerne er det vigtigt at kunne vælge frit, hvor man vil bo og arbejde. Kommunerne har brug for at løfte mobiliteten i de geografier eller tider på døgnet, hvor bus og tog ikke rækker hele vejen. I Movia er vi derfor optaget af at finde nye mobilitetsløsninger, som binder busser og tog bedre sammen med borgernes hoveddør. Og vi er særligt optaget af at prøve nye løsninger, hvor vi løfter opgaven i samspil med private udbydere og borgerne selv," siger Camilla Struckman, kommunikationsdirektør i Movia.

De tre kommuner er allerede i gang med at udbrede kendskabet til NaboGo, så alle interesserede borgere kan komme med i samkørsels ordningen.

Sådan opretter du lift eller booker lift i NaboGo

  • Hent NaboGo app'en, der hvor du plejer at hente apps, og opret dig som bruger
  • Opret enten selv en tur eller meld ind via app’en ved hvilket af de udpegede opsamlingssteder, som du ønsker at mødes ved og hvor du skal hen
  • NaboGo udregner betaling efter turens længde

Læs mere på NaboGo.comFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 0