AnnonceLuk annonce
Fokus på uroligheder ved skole og boligkvarter

05-12-2016

Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Klosterparkvejskvarteret i Kalundborg har i et stykke tid været præget af bl.a. bilafbrændinger, og kommunalbestyrelsen har på deres seneste møde diskuteret, hvordan man genskaber ro i området.

Nogle af dem, der har føling med, hvad der foregår i området omkring Klosterparkvej og Herredsåsen, er bl.a. SSP medarbejderne i Kalundborg, og her er man ikke i tvivl om, at man har at gøre med et belastet område. Dog mener man også, at der er tale om enkelte personer, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, og ikke store grupper.

”Der er mere uro i Klosterparkvejsområdet og området omkring Herredsåsen frem for i de andre skoleområder, det kan vi også mærke, når vi er ude på skolerne. Og det er klart, at det vi kan gøre hurtigt, skal selvfølgelig gøres hurtigt. Men det er vigtigt med indsatser, der holder, og det er meget vigtigt at få forældrene i tale også,” siger Ane Stallknecht, der fagcenterchef, og understreger samtidig, at der er tale om enkelte personer, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, ikke store grupper.

Ikke længere gademedarbejdere i kommunen

For flere år tilbage havde kommunen SSP medarbejdere, der arbejdede på gadeplan, det eksisterer ikke længere i Kalundborg Kommune. I dag er arbejdet med de unge i højere grad præget af forebyggende arbejde mellem de forskellige enheder, SSP, politi, skole og boligforening.

”Vi har ikke decideret gademedarbejdere længere. Det har vi ikke haft i mange år. Vi skal ikke have synlighed for synlighedens skyld. Vi skal identificere, hvad problemet er. Kigge på, hvad vi kan gøre i forhold til de mennesker, der skaber problemer, og gå mere analytisk til værks - og i samarbejde med andre instanser finde ud af, hvad vi kan give af tilbud, hvis sådanne mangler. Vi har også meget fokus på det præventive arbejde, fx undervisning på skolerne, og der kommer en ny plan for det. Det, der er anderledes ved, hvad vi tænker på at gøre fremadrettet er, at der nu er mere fokus på at få fat i de unge mennesker, inden skaden sker. Når man først er kommet ud i kriminalitet og misbrug er det meget sværere at nå de unge,” siger Andreas Knudsen, der er ny SSP koordinator ved Kalundborg Kommune og fortsætter:

”Vi samarbejder med politiet, unge teamet i børne- og ungeafdelingen, og vi holder det vi kalder bekymringssamtaler med nogle børn og forældre. VI laver indsats på individniveau, og det er vigtigt. Vi ser hvilke ressourcer vi kan bygge videre på og ser på den længere bane.”

Det er også vigtigt for SSP teamet i Kalundborg at understrege, at kriminaliteten i byen er lav.

”Der er nogle problemer og noget utryghed i et boligområde, men vi skal huske på, at kriminalitetsraten i Kalundborg er lav, og når den nogle gange stiger lidt, er det de samme få personer, der får den til at stige,” siger Ane Stallknecht, der bakkes op af Andreas Knudsen, der i øvrigt er tidligere politibetjent.

”Det er meget få personer, der lavet ballade, og det gælder selvfølgelig om at få dem identificeret og hjulpet hurtigst muligt,” siger han.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0