AnnonceLuk annonce
Politisk parti melder holdning ud om Kattegatforbindelse

14-07-2021

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Det Konservative Folkeparti i Kalundborg har netop givet sin holdning til Kattegatforbindelsen til kende på bl.a. foreningen 'Nej til motorvej på Røsnæs' Facebookside. 

På foreningen ’Nej til motorvej på Røsnæs’ Facebookside har man efterspurgt bl.a. Det Konservative Folkepartis i Kalundborgs holdning til Kattegatforbindelsen, og den har Jesper Hansen, der er formand for bestyrelsen hos Det Konservative Folkeparti Kalundborg, på vegne af bestyrelsen, givet til kende.

”En eventuel Kattegatforbindelse vil få stor indflydelse for borgerne i Kalundborg Kommune. Der er tale om meget store anlæg både på land og i havet. Selvom der endnu ikke er taget beslutning i Folketinget om etableringen af denne, ej heller hvilken løsning der sigtes efter, fylder den naturligvis meget for borgerne i Kalundborg Kommune. Specielt i de områder, der kan blive berørt af forbindelsen, primært Røsnæs og Asnæs, også i de områder hvor en eventuel ny jernbaneforbindelse fra Ringsted skal føres igennem. Som med mange andre politiske beslutninger er der mange hensyn at tage. Det er sjældent en politisk beslutning tilfredsstiller alle grupper. Det vil formentlig heller ikke være tilfældet med Kattegatforbindelsen (hvis den besluttes), men det skal forsøges fra lokal side, at påvirke beslutningstagerne i Folketinget til at tage den rigtige beslutning. Beslutningen ligger i Folketinget,” siger Jesper Hansen.

Han skriver endvidere, ar diskussionerne om den eventuelle Kattegatforbindelse langt hen ad vejen kan grupperes i to. Den første er diskussionen om Kattegatforbindelsen overhovedet skal etableres, den anden er diskussionen om linjeføringen.

”Bestyrelsen i Det Konservative Folkeparti i Kalundborg er af den holdning, at en ekstra forbindelse, Kattegatforbindelsen, vil være gavnlig for Danmarks og for Kalundborgs udvikling. Beregningerne og fakta bag det endelige forslag om en eventuel Kattegatforbindelse skal dog understøtte dette. Så stort anlæg skal ikke bygges, hvis ikke det giver nationalt eller lokal værdi. Bestyrelsen har samtidig den holdning, at forbindelsen skal påvirke miljøet, naturen og befolkningen mindst muligt. Det mener bestyrelsen ikke en motorvej i det åbne landskab vil gøre. Specielt ikke på Røsnæs og Asnæs hvor der skal tages hensyn til den smukke og særegne natur. Uerstattelige naturværdier kan gå tabt. Da både Asnæs og Røsnæs er smalle landtanger, vil vej-, jernbane- og broanlæg få meget stor indflydelse for naturen og befolkningen. Bestyrelsens samlede holdning er derfor, at den er for forbindelsen, MEN betinget af, at der findes en løsning, der er økonomisk rentabel/forsvarlig, skåner naturen og skåner indbyggerne,” siger Jesper Hansen.

Jesper Hansen siger endvidere, at det er svært at sige, om der findes en teknisk løsning (herunder tunnelløsninger eller nedgravning), der imødegår kravene, men det bør være udgangspunktet. Bestyrelsen er også klar over, at konsekvenserne af forbindelsen vil føles voldsomme.

”Historien har vist at de store broanlæg (eksempelvis Storebælt og Øresund) har givet store samfundsmæssige gevinster. Den eventuelle Kattegatforbindelse adskiller sig imidlertid ved, at den vil blive etableret, hvor der ikke i forvejen er en stor trafikkorridor. Konsekvenserne af forbindelsen vil derfor føles større og voldsommere,” slutter han.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0