AnnonceLuk annonce
Store investeringer i Kalundborg midtby

12-12-2020

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Kommune oplever lige nu en meget positiv udvikling på både uddannelses- og erhvervsområdet. Der er en generelt stigende interesse for Kalundborg, hvilket sætter fokus på kommunen som bosætningskommune. Kalundborg Kommune har derfor valgt at lave store investeringer i by- og boligudvikling.

Et helt nyt bolig- og byomdannelsesprojekt i Kalundborg midtby skal sættes i gang, og der skal bruges mange penge og lang tid på projektet - flere hundrede mio. kr. over en periode på ca. syv år. Kalundborg Kommune og AP Ejendomme skal sammen iværksætte det store projekt. Udviklingen af midtbyen omfatter bl.a. salg af matrikler i midtbyen. Kalundborg by har gennem længere tid oplevet en generel efterspørgsel på attraktive boliger i bymidten. 

Kommunalbestyrelsen godkendte tilbage i oktober en rammeaftale, der lægger grundlaget for samarbejdet mellem AP-ejendomme og Kalundborg Kommune for at udvikle midtbyen i Kalundborg. For at sikre projektets realisering foreslog man, på økonomiudvalgsmødet den 9. december, at der skal dannes en politisk samt administrativ styregruppe. Det blev foreslået, at den politiske styregruppe skal bestå af:

  • Martin Damm Borgmester og formand ØU
  • Jakob Beck Jensen (Formand for TMU)
  • Ole Glahn (Formand for KF)

Kommunalbestyrelsen skal ydermere udpege tre medlemmer: 

  • Et KB medlem fra liste O med tilknytning til ØK/TMU/KF 
  • To KB medlemmer fra liste A og/eller Ø med tilknytning til ØK/TMU/KF


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0