AnnonceLuk annonce
Kulturpakke til de ældre

02-12-2020

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på deres sidste udvalgsmøde, at godkende forslaget om en kulturpakke for ældre i kommunen. Forslaget sendes nu i høring i Ældrerådet samt Frivilligrådet.

Det har længe været et politisk ønske, at der sættes fokus på ældrekultur, og det sker nu i 2021 og 2022. I Ældre- og Sundhedsudvalget har man besluttet at afsætte 200.000 kr. om året til afvikling af kulturelle arrangementer for ældre. Forslaget lyder på, at man udbyder kulturpakker for ældre, hvor interessegrupper og foreninger, der har seniorer som målgruppe, kan søge om at få en gratis kulturpakke. Projektet fastsættes til gennemførelse i 2021 og 2022, og forslaget er nu sendt til høring i Ældrerådet og Frivilligrådet.

Idéen med kulturpakkerne for ældre er, at frivillige foreninger med seniorer, som primær målgruppe, kan søge om at få kulturpakken ud til deres lokalområde. De udvalgte foreninger får det lokale ansvar for at afvikle kulturpakken, og det tilstræbes, at der sker en geografisk fordeling af arrangementerne.

”Hele idéen til kulturpakken for ældre har vi faktisk tyvstjålet fra børnekulturområdet. Her har man i mange år været gode til at lave fine tilbud til børn. Derfor tænkte jeg, hvorfor ikke gøre det for de ælde også, især med fokus på de ældre, der er ensomme og som ikke kommer meget ud,” fortæller Peter Jacobsen, der er formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, og fortsætter: ”Vi har nu fået hjælp fra Kultur og Fritid, og vi har fået strikket noget fornuftigt sammen. Hvis det her bliver en succes, er det klart et område, vi skal udvikle på.”

Fokus på nye relationer

Den samlede kulturpakke består af et program, der løber over fire aftenener i løbet af 2021 og fire aftener i 2022. Programmets indhold er et teaterstykke, et foredrag, et musikalsk indslag samt et underholdende indslag eller debat. Den frivillige forening står for det praktiske, mens ”prisen” for at deltage som publikum er, at man følges med en man endnu ikke kender så godt (fx en nabo/bekendt), så nye relationer og fællesskaber kan etableres med kulturen som omdrejningspunkt – også i en corona-tid. Ældrerådet og Frivilligrådet tages med som sparringspartner, inden indholdet af Kulturpakker for ældre endeligt sammensættes.

Kulturpakkerne for ældre handler om at tilbyde aktiviteter og oplevelser, som kan forbedre livskvaliteten hos den ældre del af befolkningen i Kalundborg Kommune. Der er særlig fokus på borgere, der ikke i forvejen er en del af et fællesskab eller forening, og derfor er i risiko for at føle sig isoleret eller ensomme. Ved at opfordre kommunens frivillige foreninger til at søge og stå for afvikling af kulturpakkerne, er visionen, at der skabes grobund for aktivt engagement og ejerskab af projektet. Ligeledes er det en vision, at nye relationer kan opstå, når publikum opfordres eksplicit til at slå følgeskab med en ”ukendt” eller ny ven. Samskabelse og inddragelse er derfor de bærende elementer i kulturpakker for ældre.

”Vi kommer ikke i gang før i løbet af første kvartal næste år, og vi håber selvfølgelig på, at vi er på den anden side af COVID-19 til den tid. Men uanset er vi nødt til at forholde os til situationen, og så er der noget, der kan lade sig gøre, og måske noget, vi er nødt til at vente med. Der er jo kulturtilbud lige nu, men det er begrænset af restriktionerne, men jeg tror, at når først vi får lov til det hele igen, så vil alle gerne være med. Jeg håber og tror, at 2021 bliver et spændende år på kulturfronten med mange oplevelser Jeg har i hvert fald store forventninger til projektet, og glæder mig til at komme i gang. Vi skal jo også lære af de oplevelser, vi får, og tilbagemeldingerne om, hvorvidt vi er på rette spor, er vigtige, for så ved vi, om vi skal gøre noget anderledes til næste sæson,” slutter Peter Jacobsen.

Projektgruppen består af bibliotekets koordinator, frivillighedskonsulenten og trivselskonsulenten, og er således et samarbejde mellem Kultur & Fritid og Sundhed & Udvikling.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0