AnnonceLuk annonce
Samarbejde mellem SYMB og kommunen

02-10-2020

Formand for SYMB Søren Mariegård og Sekretariatschef Søren Abildtrup underskriver rammeaftalen i SYMBs lokaler. 

kontakt@tv-kalundborg.dk

Den socialøkonomiske virksomhed SYMB og Kalundborg Kommune skal samarbejde om unge, studerende og internationale borgere med henblik på at styrke beskæftigelse og bosætning.   

Kalundborg Kommune og den socialøkonomiske virksomhed SYMB Kalundborg har indgået en ny rammeaftale. Aftalen skal styrke samarbejdet om etablering af sociale netværk og ungdoms- og studiemiljø uden for uddannelsesrammerne. Aftalen skal skabe grundlag for innovativt iværksætteri og tværgående erhvervscafeer. Rammeaftalen kommer således også til at være en del af strategien for øget bosætning af danske såvel som internationale borgere.

Gennem de sidste par år er samarbejdet mellem Kalundborg Kommune og SYMB blevet tættere, og det har været et gensidigt ønske at få samarbejdet formaliseret. SYMB er en socialøkonomisk virksomhed, og en af SYMBs spidskompetencer er evnen til at etablere netværk. Det er disse netværk, der skal være med til at styrke lokal samskabelse og derved understøtte kommunens vision om, at Kalundborg Kommune skal være et godt sted at bo, leve, arbejde, starte virksomhed og uddanne sig. 

Interessant samarbejde

”SYMB kan tilbyde andre aktiviteter end Kalundborg Kommune kan, og derfor er det et meget interessant samarbejde, der startes op nu med henblik på at skabe en vifte af tilbud til borgere i Kalundborg Kommune,” siger Søren Abildtrup, Sekretariatschef ved Kalundborg Kommune   

SYMB driver et borger- og iværksætterhus på Kalundborg Station, hvor alle borgere fra Kalundborg Kommune kan møde op og sætte gang i og drive aktiviteter. Alle borgere kan dermed drage nytte af SYMBs tilbud om i fællesskab at udvikle og drive aktiviteter i lokalsamfundet. I SYMB er der alt fra fællesspisning til erhvervscafé og krea børnegruppe til storytelling.

”SYMB arbejder med at skabe rammer for aktiviteter sammen med frivillige engagerede borgere i stærke netværk, og det er netop disse kompetencer, vi sammen med Kalundborg Kommune sætter i spil med denne rammeaftale,” siger Louise Kolbjørn, Sekretariatsleder SYMB, og forsætter: ”I denne tid oplever vi en stor interesse fra borgere, der byder sig til og gerne vil være med til at udvikle organisationen og sætte gang i flere aktiviteter og herigennem udvikle vores kommune.”

Parterne ønsker med denne aftale sammen at udvikle nye løsninger, der kan styrke lokalsamfundene, engagere borgerkræfter over en bred kam og involvere flere borgere i aktuelle problemstillinger for herigennem at kunne udvikle kommunen i fællesskab. Aftalen skal desuden gøre begge parter endnu bedre til at arbejde på tværs, og til at se nye muligheder. Der vil være fokus på dokumentation og metodeudvikling, som kan understøtte gode relationer mellem mennesker. Menneskelige relationer som også ses, som en del af den forebyggende indsats i Kalundborg Kommune. 

”Vi glæder os til, at SYMB i endnu højere grad bliver involveret i den tværgående indsats for kommunens internationale borgere, for de studerende og for de unge, som har brug for netværk og aktiviteter, der bringer dem tættere på job eller uddannelse,” siger Søren Mariegård, bestyrelsesformand for SYMB. 

Rammeaftalen skal evalueres årligt, og den består af tre delaftaler med konkrete indsatser, som SYMB skal levere i 2021 inden for følgende områder: 

  • 1. Indsatser målrettet unge med henblik på, at flere kommer tættere på at komme i uddannelse eller job.
  • 2. Indsatser for internationale borgere.
  • 3. Indsatser målrettet studerende i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

Kalundborg Kommune investerer 240.000 kr. i samarbejdet i 2021. SYMB lægger lokaler til, gennemfører events blandt andet ved at investere en masse engagement blandt de frivillige samt udformer fortællinger og dokumentationsmateriale på diverse platforme. 


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0