AnnonceLuk annonce
Blå blok enige om budgetaftale

25-10-2019

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Et flertal bestående af Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre er blevet enige om et forslag til budgettet for 2020 - 2023.

Fire partier med flertal er blevet enige om budgetaftale. Alle partier kunne dog ikke opnå enighed i kommunalbestyrelsen om et samlet ændringsforslag. Derfor vil der være flere ændringsforslag til behandling. De fire partier, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre, der er blevet enige om en budgetaftale, håber dog, at flere partier frem mod 2. behandling af budgettet i kommunalbestyrelsen, kan komme med i en aftale.

De fire partier skriver i en pressemeddelelse, at hovedudfordringen i dette års budgetlægning har været, at Kalundborg Kommune, i lighed med landets øvrige kommuner, oplever en stor vækst i udgifterne til udsatte borgere. En vækst der langt overstiger de øgede muligheder for vækst, der i 2020 stilles til rådighed for kommunen gennem de centrale aftaler. Det har derfor været nødvendig at se hele kommunens økonomi efter i ”sømmene”, så man ikke ender i en situation, hvor man ikke har mulighed for at afholde de nødvendige udgifter, og derfor må sænke serviceniveauet. En anden udfordring er, at man i disse år bliver mange flere ældre, hvilket, ifølge de fire partier, kræver en klar prioritering af de økonomiske rammer, hvis ikke serviceniveauet skal sænkes.

"Jeg er både glad og stolt over, at et flertal i kommunalbestyrelsen gennem konstruktive forhandlinger i år er blevet enige om et stærkt budget for Kalundborg Kommune. Et budget med mange initiativer og forbedringer. Alt sammen inden for en ansvarlig økonomisk ramme. I Venstre er vi tilfredse med, at vi qua kommunes gode økonomi, har kunne genoprette budgetterne på voksen- handicapområdet og for udsatte børn. Det var der brug for, så vi ikke tvinges til at sænke serviceniveauet. Vi har også fundet plads til en forbedring i kommunens byer, hvor fortovene i hovedgaderne fremover bliver ryddet maskinelt for ukrudt, og derved kommer byerne til at fremstå mere velplejede. Vi har også lagt stor vægt på, at vi ikke skulle spare ved at nedlægge/forringe institutioner. På investeringsområdet fortsætter vi de massive investeringer i nye cykelstier, så skolebørn, motionister og turister kan komme sikkert frem og tilbage,” siger Borgmester Martin Damm (V).

Viceborgmester, Peter Jacobsen (O) er også tilfreds med aftalen, idet han mener, at den også tilgodeser de ældre borgere:

"På ældreområdet har vi igen i år kunne tilføre et 2-cifret millionbeløb, så vi kan holde trit med den stigende ældrebefolkning, uden at skulle skære i den gode service. Udover at fastholde serviceniveauet er der endda blevet plads til en nye udviklingspulje samt at uddanne flere SOSU-elever. Det sidste er rigtig vigtigt, da vi nemt kan løbe tør for ”hænder” i fremtiden, hvis vi ikke får uddannet nok personale…”

Håber på et bredt forlig

Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og løsgænger Gert Larsen kunne, som tidligere skrevet, ikke blive enige med Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre om en budgetaftale forleden dag, men også de håber på et bredt forlig, nu da de fire andre partier konkret kan se, hvad de vil bruge penge på, og hvor pengene kommer fra. 

”Vi har prioriteret udsatte børn, inklusionsindsatsen, hvor vi ikke vil spare. Vi har prioriteret folkeskole og handicappede. Jeg vil dog særligt fremhæve folkeskolen med vores forslag om to-lærer ordning. Vi satser på fremtiden, og ikke bare på at lukke huller. Det gør vi selvfølgelig også, men vi har nogle udfordringer, som vi er nødt til at tage hånd om nu. Vi har afsat fem mio. kr. hvert år til forbedringer på daginstitutionsområdet. Skal vi have flere borgere til kommunen, handler det om at dagsinstitutionerne og folkeskolerne fungerer. Vi håber på et bredt forlig nu, hvor de helt konkret kan se vores ændringsforslag, og vi holder os pænt under servicerammen,” siger Niels Erik Danielsen.

Hvis man har lyst til at se forslaget til budgetaftale fra Venstre, Det Konservative Folkeparti, DF og Radikale Venstre kan man gå ind på kommunens hjemmeside. Ligesom man kan, hvis man har lyst til at læse ændringsforslagene fra Enhedslisten, Socialdemokratiet, SF og løsgænger Gert Larsen.

Budgettet skal holdes under loftet

I kommunal budgetlægning er der et loft over, hvor mange penge kommunerne må bruge på velfærd (service). Dette gælder både ved budgetlægningen og målt på regnskabet. Derfor er det vigtigt, at sikre tilstrækkelige midler til præcis de områder, hvor kommunen presses af høj vækst, da man ellers rammes af sanktioner.

Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre skriver endvidere, at kommunen fortsætter et relativt højt investeringsniveau på 120 mio. kr. årligt, som aftalt i sidste års budget, og at rent finansielt kan ovenstående politik alene lade sig gøre, fordi kommunen har en robust finansiel økonomi i form af større kassebeholdning og en sund driftsøkonomi. Aftalen vil over de næste fire år forbruge 214 mio. kr. af kassebeholdningen, der herefter vil have den anbefalede størrelse for en kommune af Kalundborgs størrelse. I den samme periode afdrager kommunen knap 205 mio. kr. på gammel gæld. Samlet løfter man på en række områder budgetterne med 62 mio. kr. årligt i forhold til det administrative budget, hvilket er gjort muligt ved brug af det råderum, kommunen havde til service på knap 42 mio. kr. og godt 20 mio. kr. i effektiviseringer og reduktioner.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0