AnnonceLuk annonce
Var aftalen hemmelig?

25-01-2019

Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Parterne er ikke blevet mere enige i diskussionen omkring vejen over Herredsåsen til Hestehavebakken/Raklev. Langt fra endda. Gruppeformændene har for ganske nylig truffet en beslutning, og lavet en tillægsaftale, der giver flere penge til at øge trafiksikkerheden ved vejen, men det ændrer ikke på, at mange stadig er meget utilfredse med linjeføringen af den omtalte vej, og i høj grad måden hele sagen er blevet håndteret på fra kommunens side. 

Kommunen vil ikke flytte vejen over Herredsåsen til Raklev til trods for stor utilfredshed blandt mange borgere og flere politikere. Der er truffet en beslutning, og den kan ifølge borgmester, Martin Damm, ikke ændres. Martin Damm udtalte, i forbindelse med tillægsaftalen, forleden over for Nordvestnyt, at der intet hemmeligt var ved tillægsaftalen, der er blevet indgået mellem gruppeformændene for nylig. Det forstår Anne Overgaard dog ikke, da de netop specifikt fik af vide, at det skulle holdes hemmeligt.

Mener ikke, at borgmester taler sandt

”Efter at have læst Martin Damms kommentarer til spørgsmålet i Nordvestnyt den 2.1. 2019, om hvorfor aftalen skulle holdes hemmelig, ser vi os desværre nødsaget til at sige, at vi har oplevet noget helt andet, end det borgmesteren beskriver. Martin Damm giver udtryk for, at der ikke har været noget hemmeligt over aftalen, siden mødet med borgerne i onsdags den 16. januar 2019. Det er imidlertid ikke, hvad vi har oplevet, da vi blev afkrævet tavshedspligt til og med offentliggørelse af dagsorden for TMU mødet. For en sikkerheds skyld frem til torsdag d. 24/1-19, altså godt en uge længere. Det forkortes så på vores foranledning til og med søndag d. 20/1-19, men stadig fire dage længere end borgmesterens forklaring,” siger Anne Overgaard, der taler på hele arbejdsgruppens vegne.

Hele arbejdsgruppen mener altså, at borgmesteren ikke taler sandt om processen, men Martin Damm er imidlertid uforstående over for, hvad han skulle have gjort forkert. 

”Mandag laver vi tillægsaftalen, og jeg skriver til Teknisk Udvalg om tirsdagen for, at de kan fremrykke deres møde, og på den måde få bedre tid til at drøfte forslagene. Aftalen er, på det tidspunkt, fortrolig, da jeg skal orientere arbejdsgruppen onsdag. Jeg orienterer arbejdsgruppen onsdag, og jeg spørger dem, om vi skal sige det nu, men de vil gerne selv vente lidt. Men uanset hvad vil det blive officielt med Teknisk Udvalgs dagsorden, for der vil det jo stå. Jeg ved dog ikke, på det tidspunkt, hvornår Teknisk Udvalg vælger at holde deres møde. Jeg giver arbejdsgruppen en kopi af aftalen, fordi jeg stoler på dem. De informerer mig om, at de gerne vil indkalde til møde senere på ugen, men jeg vil gerne lige være sikker på, at alle i Kommunalbestyrelsen kender til aftalen, og derfor sender jeg efterfølgende en mail til de personer i Kommunalbestyrelsen, der ikke har kendt til aftalen. Længere er den ikke,” er Martin Damms svar på kritikken.

Ligeledes mener også gruppeformand, Gunver Jensen (S), at Martin Damm ikke har fortalt hende sandheden.

”Martin Damm oplyste mig om, da vi skulle lave tillægsaftalen, at arbejdsgruppen ikke fik det hele, men at de var tilfredse, hvis de fik det, vi skrev under på i tillægsaftalen. Men det har jeg efterfølgende erfaret, ikke er sandt. Derudover har jeg aldrig lagt mig fast på en linjeføring. Aftalen drejede sig, for mig, ene og alene om at skaffet flere penge til vejen og dermed trafiksikkerhed,” forklarer Gunver Jensen om den netop indgåede tillægsaftale, som de fire gruppemænd skrev under på fra S, V, R og DF.

Men også det er Martin Damm uenig i.

”Sådan har jeg ikke sagt, men givet vejen nu er det sted, som vejen altid har været planlagt til at skulle være, så er de forslag til trafiksikkerhed, der er kommet på bordet så at sige, stort set alle med i den aftale. Arbejdsgruppen og rigtig mange borgere har haft bekymringer for trafiksikkerheden, og det er, hvad vi forsøger at imødekomme med det tiltag,” siger han.

Forløb

Anne Overgaard  beskriver, på vegne af arbejdsgruppen, mødeforløb og kontakten med Martin Damm således:

15.11.2018

Arbejdsgruppen inviterer Martin Damm, Peter Jakobsen, Ole Glahn til møde på foranledning af læserbrev af 6. november 2018 ”Store investeringer i veje, cykelstier og andet trafiksikkerhed” forfattet af de tre partiformænd. Vi mødes i Raklev Menighedshus. Vi får at vide, at det er tiltag, der gælder fremadrettet, og ikke gælder for den nye vej over Herredsåsen. Vi får også at vide, at vejen ikke kan flyttes, da det er er besluttet for længe siden.

15.12.2018

Martin Damm beder om at mødes med os igen, og vender tilbage med Peter Jakobsen og Ole Glahn. Vi mødes i Raklev Menighedshus.

Martin Damm starter med at sige, at bare lige for at vi er enige om præmissen, så skal der ikke tages referat af mødet, og det skal holdes i gruppen. Herefter lægger han en masse forslag på bordet, hvor mange er med i den tillægsaftale, der nu er blevet indgået. Han har langt hen ad vejen clearet med Teknisk Forvaltning, hvad der er muligt. Vi pointerer, at vi ikke vil tages til indtægt for de løsninger, der er kommet på bordet. Vi holder fast i, at vi finder, at vejen skal flyttes, og forsøger at vise forskellige løsninger og budgetforslag, men det fejer Martin Damm fuldstændig af bordet.

Det kan ikke lade sig gøre, da Kommuneplanen så skal laves om, underforstået: Det kan man ikke.

16.01.2019

Martin Damm beder igen om et møde, og vender alene tilbage og mødes med gruppen i Raklev Menighedshus, og smækker aftalen på bordet - underskrevet af Martin Damm, Peter Jakobsen, Ole Glahn og Gunver Jensen. Så er der ligesom ikke noget at gøre. Vi ser kun aftalen, og ikke den mail, han har sendt til Peter Jakobsen, Ole Glahn, Gunver Jensen og Teknik- og Miljøudvalget om at hemmeligholde den. Han kræver, at vi ikke går offentligt ud, før han har orienteret parterne i forliget samt Kommunalbestyrelsen. Det vil ske senest, når dagsorden for TMU møde d. 24/1-19 bliver lagt ud. Vi accepterer tavshed indtil torsdag d. 24/1-19, men forklarer, at vi indkalder til møde i Raklev Menighedshus d. 28/1-19, kl. 16.30

18.01.2019

Vi holder møde i gruppen for at planlægge offentliggørelse, og hvordan mødet 28/1-19 skal forløbe. Vi har erfaret, at nogen er blevet orienteret, og kontakter Martin Damm telefonisk og forklarer, at vi betragter os som løst af tavshedsløftet og ønsker, at gå offentligt ud. Han beder om tid til og med søndag d. 20/1-19 og får det.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0