Tid til forandringer

Kalundborgegnens Antennelaug opkøber del af JAC. Foto: Gitte Korsgaard.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborgegnens Antennelaug (Ka-Net) har haft en serviceaftale med JAC igennem rigtig mange år. En aftale, de har været meget glade for. Men tiden er nu til forandringer, og antennelauget får nu selv en serviceafdeling.

Siden 1984 har Kalundborgegnens Antennelaug haft en serviceaftale med JAC, der ejes af Arne Christensen, men tiden er nu kommet til, at Arne Christensen skal arbejde lidt mindre, og derfor har Kalundborgegnens Antennelaug i samråd med JAC for et stykke tid siden besluttet, at serviceaftalen ikke skal fornyes. Men det betyder også, at Kalundborgegnens Antennelaug skal se sig om efter et nyt firma at lave serviceaftale med, hvilket dog ikke bliver nødvendigt, da de overtaget servicedelen selv. 

”Vi har været meget glade for samarbejdet med JAC, men da Arne skal drosle ned mht. arbejde, blev det besluttet i samråd med ham, at serviceaftalen ikke skulle forlænges, og vi skulle dermed finde et alternativ. Vi har kigget på forskellige muligheder, men vi bliver bare en lille fisk i en stor dam, og vil ikke kunne tilbyde vores medlemmer den service, som vi har kunne hidtil, på den måde. Derfor har vi valgt at køre egen serviceafdeling fremover,” fortæller Thomas Philip, der er bestyrelsesformand i Kalundborgegnens Antennelaug, og fortsætter:

”Vi anser det som vores vigtigste konkurrenceparameter, at vi har et fungerende netværk, der er stabilt og hurtigt, og det kan vi kun leve op til, hvis vi kan servicere det hurtigst muligt.”

Intet forhastet

Kalundborgegnens Antennelaug har købt en stor del af JAC, og således også fem mand derfra, der fremover vil være ansat hos Kalundborgegnens Antennelaug. Det betyder, at når der kommer servicefolk ud, vil de fremover ikke længere køre i de røde JAC biler, som de fleste kender dem. Kalundborgegnens Antennelaug overtager mandskabet fra JAC den 1. september, dog vil de nye biler med nyt logo først være klar engang i efteråret/vinteren 2018. 

Daniel Badeby, der er systemadministrator hos Kalundborgegnens Antennelaug, fortæller, at det har været undervejs længe, men at man gerne ville have alle detaljer på plads i aftalen, før de meldte noget ud til offentligheden. Thomas Philip stemmer i, og fortæller, at det har været igennem alle de forskellige procedurer, som det nu bør og skal.

”Vi ændrede vedtægterne på den sidste generalforsamling, for at være sikre på, at de dækkede. Det har været en lang proces, men heldigvis er alle enige om, at det er den bedste løsning, og aftalen er endeligt faldet på plads her i august, og vi overtager fra. 1. september,” siger han.

Nye lokaler

I forbindelse med den nye serviceafdeling, udvider Kalundborgegnens Antennelaug også deres domicil på Stejlhøj i Kalundborg.

”Lokaler og biler er endnu ikke klar, og samarbejdet med JAC fortsætter i Arnes lokaler og ligeledes biler, indtil vores lokale og biler er klar. Derudover vil Arne fremadrettet fungere som konsulent hos os, da han har en masse viden, som vi skal lære fra,” siger Thomas Philip.

Kalundborgegnens Antennelaug har til huse på Stejlhøj 23, men fra den 1. september vil også nr. 22 være en del af deres domicil. Den daglige kontakt til medlemmerne vil dog fortsat være i nr. 23, intet er ændret der. 

”Nr. 22 bliver et lagerlokale m.m., hvor der er plads til vores ting, ligesom vi har ansat en gravemand, så vi i det omfang, det er muligt, selv kan lave gravearbejdet også,” siger Daniel Badeby, og fortsætter:

”Vi har haft en god servicepartner, der har været hurtig og dygtig, og vi skal gerne blive endnu hurtigere og dygtigere, og her er vores fordel, at det fremover kun er os, tingene skal igennemDerudover er det de samme folk, og planen er, at vores medlemmer skal mærke så lidt som muligt, og fremadrettet kun en bedring.”

Del