Radikale Venstre er klar til kommunevalg

Fra venstre: Ejnar Jensen, Mia Reesen, Jeppe Sørensen, Hans Munk, Michael Augustine, Mette Hvid Brockmann og Povl Barfod. Teresemarie Lisiux var ikke med til fotograferingen. Privatfoto.

Af Gitte Korsgaard gitte@v-kalundborg.dk

Radikale Venstre i Kalundborg er klar med en kandidatliste til kommunevalget 2021. Formanden for Radikale Venstre i Kalundborg kunne på generalforsamlingen ydermere berette om fremgang for partiet i Kalundborg.

Radikale Venstre i Kalundborg stiller op med hele seks nye kandidater til kommunevalget  2021. 

”Radikale Venstre i Kalundborg stiller med et stærkt kandidathold til efterårets Kommunalvalg. Opbakningen til Radikale Venstre ses tydeligt på vores otte opstillede kandidater. Vi har denne gang seks nye kandidater, hvoraf de fem ikke tidligere har været kandidater,” fortæller Hans Munk.

De nye kandidater er: 

  • Mette Hvid Brockmann
  • Ejnar Jensen
  • Mia Reesen
  • Poul Barfod 
  • Teresemarie Lisiux
  • Michael Augustine

Derudover stiller Jeppe Hedegaard Sørensen og Hans Munk op, som de eneste gengangere fra de tidligere kommunalvalg. Hans Munk er spidskandidat og sidder i øjeblikket i kommunalbestyrelsen som formand for Kultur & Fritidsudvalget og Landdistriktsudvalget. Hans Munk afløste 1. april i år Ole Glahn, som valgte at gå på pension fra det politiske liv efter mere end 30 år i politik.

Nye kræfter og synsvinkler

På generalforsamlingen kunne Hans Munk også fortælle om tilgang af nye og yngre medlemmer og dermed kærkomne nye kræfter og synsvinkler.

”Det er rigtig godt med friske kræfter og nye synsvinkler, der understreger Radikale Venstres socialliberale værdier. Vi vil fastholde, at vi er et parti, som vil hjælpe dem, der har brug for det, og motivere dem, der klarer sig selv til at tage et samfundsmæssigt ansvar. Alle skal opleve et ejerskab i det fællesskab, som vores lokale samfund er. Vi lever i en rig kommune. Vi er begunstiget med en industri, der giver mange arbejdspladser. Det har været med til at løfte, både indkomstgrundlaget og livsgrundlaget for borgerne i Kalundborg Kommune. En sund og god økonomi skal komme borgerne til gavn,” siger Hans Munk.

Håbet er ikke blot at bevare den ene plads i kommunalbestyrelsen, som partiet pt. har, men at opnå flere pladser.

”Vi håber, at vi med vores stærke kandidathold kan vinde vælgernes tillid, og ikke kun bevare den ene plads, vi har nu, men også gerne opnå flere pladser i kommunalbestyrelsen. Vi vil være tydelige og konkrete i vores politik, i de ting vi skriver på de sociale medier, i læserbreve og ved de kommende politiske debatter,” skriver holdet i en pressemeddelelse.

Del