AnnonceLuk annonce
Renovering af 3. strækning på Holbækvej går i gang

13-07-2021

Renovering af  3. strækning på Holbækvej. Orange streg: Ensretning, blå streg: Omkørsel, rød streg: Projektområde.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Nu begynder renoveringen af Holbækvej strækning 3, som går fra Holbækvej 123 til rundkørslen Kåstrupvej/Stejlhøj. Ligesom ved renoveringen af den forrige strækning af Holbækvej foretages renoveringen i et tæt samarbejde mellem Kalundborg Forsyning og Kalundborg Kommune for at koordinere og optimere arbejdet på strækningen.

Kalundborg Kommune skal etablere cykelsti i begge sider af Holbækvej og nyt fortov i nordlige side fra byen og frem til rådhuset. Kalundborg Forsyning renoverer vand- og fjernvarmerørene, da de er af ældre dato og nedslidte. Kalundborg Forsyning har allerede i den forgangne periode etableret fjernvarme fra Stejlhøj 24 og op til rundkørslen. Entreprenør på projektet er Benny Petersen A/S. 

I 2018 var der borgermøde om den samlede renovering af Holbækvej opdelt på 3 delstrækninger. Det arbejde, der nu igangsættes, bygger på en videreførelse af de principper og skitseforslag, som blev anvendt på tidligere udførte strækning. Det er Kalundborg Kommune, der renoverer vejarealet, blandt andet med en udvidelse af cykelstier på hele strækningen og fortov frem til rådhuset. Projektskitser kan ses på kommunens hjemmeside. Hver enkelt berørt husstand er kontaktet om aftaler og om, hvordan arbejdet bliver udført på deres ejendomme. Projektområdet findes på Kalundborg Forsynings og Kalundborg Kommunes hjemmesider.

Trafikomlægninger

Der vil fra onsdag den 14. juli 2021 bliver ensretning på den berørte del af Holbækvej og trafikomlægning via Rynkevangen, Elise Sørensens Vej, Stejlhøj og Biotekparken. Det vil beklageligvis give gener for trafikanterne på strækningen, men kommunen og forsyningen håber på trafikanternes tålmodighed, og at borgerne synes, det har været hele besværet værd, når en flot og sikker indfaldsvej til Kalundborg står færdig. Det vil stadig være muligt for cyklister og gående at benytte Holbækvej i begge retninger via en midlertidig dobbeltrettet fællessti i den nordlige del af vejen.

Gravearbejdet, som også omfatter gravearbejde på dele af Stejlhøj, forventes at begynde inden for de kommende dage. Gravearbejdet og ensretningen varer året ud. Endelig afslutning forventes i foråret 2022.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0