AnnonceLuk annonce
Stigende antal ufaglærte i hjemmeplejen

01-12-2020

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kaliundborg.dk

Hver femte ansatte i ældreplejen i sjællandske kommuner er ikke-uddannet. Kommunerne på Sjælland ansætter i stigende grad ufaglærte i ældreplejen, og tendensen går ikke Kalundborg forbi, ifølge tal fra FOA.

Tal fra Kommunernes- og Regionernes Løndatakontor viser, at kommunerne, grundet mangel på social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, har ansat flere ikke-uddannede på området. Faktisk har manglen på uddannet arbejdskraft på ældreområdet aldrig været større. Tallene indikerer, at Kalundborg er gået i samme retning.

Siden 2015, hvor andelen af ikke-uddannede personer på social- og sundhedsområdet var lavest på 11 pct., er der i år kommet en langt større andel ikke-uddannede i de sjællandske kommuner, som nu udgør 19 pct. På landsplan er udviklingen gået fra 14 pct. i 2015 til 21 pct. i 2020. Omregnet til fuldtidsstillinger svarer det til en udvikling fra 8 pct. i 2015 til 12 pct. i 2020.

Hilser SOSU uddannelsen velkommen i Kalundborg

Ifølge FOAs tal er 169 personer ansat, som ikke er uddannet inden for området, i Kalundborg Kommune i 2020. Det svarer til 21 pct. af de ansatte social og sundhedsmedarbejdere i kommunen. Det er en stigning på 66 pct. i forhold til 2015, hvor der var 102 ikke-uddannede, svarende til 13 pct. af det samlede antal ansatte inden for området. Imens er det totale antal ansatte på social- og sundhedsområdet i kommunen steget med 1 pct.

”Det kommer ikke bag på mig, desværre. Det handler jo om, at nogle har forladt arbejdsmarkedet, og der ikke er kommet tilsvarende ind. Derfor er vi også så glade for, at vi har fået SOSU uddannelsen til Kalundborg, hvor man også er begyndt at arbejde med voksenelever. Det har ikke været så udtalt før, fordi der formentlig ikke har været brug for det, men det er der altså nu. Derudover er der også i Kalundborg, såvel som andre kommuner, fokus på, at man kan lave et brancheskift, hvis man ønsker det. Det kræver selvfølgelig også, at man uddanner sig efterfølgende. Vi vil rigtig gerne have fagligt uddannet personale, men vi er rekrutteringsramte i Kalundborg, lige såvel som i mange andre kommuner. Men allerede nu er 20 elever fra SOSU uddannelsen i Kalundborg i job hos os. Vi gør en indsats, og vi vil meget gerne have uddannede folk, men det er svært,” siger direktør ved Kalundborg Kommune, Søren Ole Sørensen.

I de seneste fem år er antallet af social- og sundhedsansatte i de sjællandske kommuner steget med 8 pct. Men antallet af ikke-uddannede er næsten fordoblet. For godt en uge siden blev der indgået trepartsaftale om styrket rekruttering på social- og sundhedsområdet – og der skal nu tages hul på forhandlingerne om en langsigtet minimumsdimensionering for antallet af praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0