Zoomer ind på trivslen i klasseværelset

Uanset om man er elev på en folkeskole, privatskole eller på et gymnasium, er trivslen vigtig, og det blev der sat fokus på til en temadag med fokus på ungelivet og trivsel i klasserne.

Zoomer ind på trivslen i klasseværelset
I en tid, hvor unges trivsel daler, stiller Høng Skole, Høng Privatskole og Høng Gymnasium & HF i samarbejde med Høng Lokalråd og Center for Ungdomsforskning skarp på elevtrivsel i klasserne. Foto: Kalundborg Kommune.

gitte@tv-kalundborg.dk

I en tid, hvor unges trivsel daler, stiller Høng Skole, Høng Privatskole og Høng Gymnasium & HF i samarbejde med Høng Lokalråd og Center for Ungdomsforskning skarp på elevtrivsel i klasserne. For uanset om man er elev på en folkeskole, privatskole eller på et gymnasium, er trivslen vigtig, slår formanden for Høng Lokalråd, Niels Erik Danielsen, fast.

Mandag formiddag var godt 170 elever i alderen 14 til 17 år fra Høng Skole, Høng Privatskole og Høng Gymnasium & HF samlet til en temadag med fokus på ungelivet og trivsel i klasserne. Formiddagen bød på oplæg og diskussionsøvelser ved Søren Østergaard, der som centerleder på Center for Ungdomsstudier til dagligt arbejder med forskning om unges liv.

”Det er vigtigt, at de unge får et blik på sig selv udefra og ser, at de er normale – også selvom de bøvler lidt med nogle flertalsmisforståelser. Udfordringen er også, at færre og færre unge taler med deres forældre om det at være ung og om det, der er på spil. Derfor er det vigtigt med robuste fællesskaber, der er kendetegnet ved tryghed og muligheden for at tale om det svære”. Og her spiller skolen ifølge centerlederen en central rolle: ”Der er få analoge fællesskaber tilbage, og skolen skal derfor være et sted, hvor man som ung skal kunne have samtaler med hinanden om det, der er svært”.

En pointe, der bliver nikket til af Viola fra Høng Skoles 9.x: ”I vores klasse har vi ikke som sådan mistrivsel, men vi har nogle grupper, der er meget sammen. Men det handler meget om ens egne tanker om man er god nok, og det man tror, andre tænker om en”.

For Peter Brandt, skoleleder på Høng Skole, handler dagen netop om at signalere, at andre også kan gå med de samme bekymringer som en selv: ”Vi er med i dag, fordi vi ser elever i klasserne give udtryk for, at de ikke trives. Måske er det, fordi de har 1000 ting, de føler, de skal spejle sig i. Men i dag viser vi eleverne, at alle har de her lidt svære tanker og bekymringer, og at det er helt i orden og normalt.”

Ifølge Søren Østergaard er det helt essentielt, at de unge indser, at andre unge har det helt på samme måde som dem selv: ”Det er helt ok at være sporadisk ensom. Det er helt naturligt ved skift til nye vennegrupper, men snak med hinanden om det, der er svært, for måske står jeres venner med de samme spørgsmål som jer, fortalte han til de mange elever, der var samlet i gymnasiets kantine.

Et godt samarbejde

Formiddagen blev arrangeret i samarbejde med Høng Lokalråd, og ifølge rådets formand, Niels Erik Danielsen, er det vigtigt, at byen støtter op om elevernes trivsel – uanset om de går på en folkeskole, privatskole eller på byens gymnasium:

”De unges trivsel bekymrer os, og fordi vi arbejder med de unges kår her i Høng, så vil vi gøre, hvad vi kan for trivslen hos eleverne på skolerne uanset hvilken skole, eleverne går på.

Og det giver god mening at samle eleverne fra forskellige dele af skoleverdenen, fortæller Isabella fra 9.x på Høng Skole: ”Det har været rigtig godt at være samlet, særligt med dem fra gymnasiet og høre, at selv om de er ældre, så kan de godt have det svært nogle gange.”

For rektor på Høng Gymnasium & HF, Lise Houkjær, handler dagen også om at kigge på de unges liv med andet end de faglige briller: ”Vi oplever en stigende mistrivsel blandt de unge, og det kan vi ikke løse alene som en enkelt uddannelsesinstitution. Ungelivet skal ses som en helhed, så de fokusområder, der er i grundskolen, bliver fulgt op her på gymnasiet.

Skolernes lærere får nye indspark

Uddannelsesdagen er en opfølger på en lignende dag i efteråret 2022, hvor elever fra samme skoler fik besøg af ekspert i fysisk og mental trivsel Chris McDonald, der gennem oplæg og debatter satte fokus på fællesskabets og fysisk aktivitets betydning for elevernes generelle trivsel og ikke mindst, hvad eleverne selv kan gøre for at sikre trivslen i klassen.

Selv om dagens oplæg i høj grad handlede om elevernes trivsel i og uden for klasseværelset, og om at give eleverne redskaber til at styrke egen trivsel, er det også vigtigt, at skolernes lærere får nye indspark og idéer til sikre trivslen og til at håndtere mistrivsel i klasserne. Derfor fortsætter Søren Østergaard sin dag med oplæg for skolernes personale med det mål at styrke og øge kompetencer inden for trivsel.

Del