Walk’n’talk om kommunalvalget

Hans Munk mødes til en ’walk’n’talk’, og snakker med alle, der har lyst til gå en tur for, at fortælle om de ting, der betyder noget for den enkelte person, familie eller forening i forhold til det kommende kommunalvalg til november.

Walk’n’talk om kommunalvalget Hans Munk (R) er klar til en walk'n'talk med alle, hvor de kan snakke om det, der er vigtigt for den enkelte person, familie eller forening. Arkivfoto: Gitte Korsgaard.

 

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Hans Munk (R) er tidligere psykoterapeut, og har via sit job erfaret, at rigtig mange ikke føler sig hørt af politikerne. Det vil han gerne lave om på med en ’walk’n’talk’, hvor han mødes med alle, der har lyst til gå en tur for at snakke om de ting, der betyder noget for den enkelte person, familie eller forening i forhold til det kommende kommunalvalg til november.

”Da jeg arbejdede på fuld tid som psykoterapeut MPF havde jeg mange samtaler med mennesker, som ikke oplevede, at de blev hørt af vores politikere - eller som oplevede, at der var en stor afstand mellem dem og os. Det kunne også være medarbejdere i kommunen, som følte sig dårligt behandlet, men som ikke turde tage det op med lederen eller gå til den politiker, som sad i det pågældende områdes udvalg. Derfor besluttede jeg mig for allerede dengang, at hvis jeg selv på et tidspunkt fik mulighed for at sidde i kommunalbestyrelsen, ville jeg gøre opmærksom på den mulighed, og stille mig til rådighed for det enkelte menneske, familie eller forening,” fortæller Hans Munk (R), og fortsætter: ”Det kan godt være, at jeg ikke i alle tilfælde kan gøre noget ved situationen eller gøre en forskel, men jeg vil, at alle skal have mulighed for en samtale - både i fortrolighed eller for, at det kan bruges til, at noget bliver ændret. Der kan jo også være synspunkter og idéer, der kan tilføre os politikere og kommunen noget nyt.”

Idéerne er mange

Han fortæller, at det fx kan være omkring børneområdet og minimumsnormeringen – skoleområdet om tolærerordning eller lokalaftale for lærerne – voksenhandicap eller de psykisk sårbare – vores udfordringer på det sociale område – vanskeligheder omkring at blive ældre, eller blive ramt af sygdom - nye idéer til kulturområdet – bæredygtighed og grøn vækst – hensynet til vores natur osv. Idéerne er mange.

”Jeg vil rigtig gerne, at afstanden mellem politikerne og borgerne i vores kommune bliver mindre. Det skal være sådan, at alle har mulighed for at komme frem med sine synspunkter og behov uden, at det nødvendigvis behøver være på de sociale medier eller via den øvrige presse. Det er nemlig ikke alle, der hverken har lyst eller mod nok til at stå frem med deres tanker og ideer,” siger Hans Munk.

Hans Munk vil fra nu og frem til kommunalvalget være klar til at gå en tur og snakke om det, der er vigtigt for den enkelte person, familie eller forening. Hvis der hellere er et behov for, at man mødes et bestemt sted for at snakke, vil det også være en mulighed.

Hans Munk kan træffes på tlf. 21 22 55 99 eller 21 79 55 39 – eller via haem@kalundborg.dk eller hans@munk.mail.dk

Del