Vores og deres budget

Vores og deres budget

Læserbrev: Vores og deres budget

Der er enighed om mange punkter i de to fremlagte forslag til budget 2022. Dette skyldes, at kommunalbestyrelsen bygger videre på administrationens budget. Men hvad er forskellen på flertallets og mindretallets budget? Her er nogle hovedforskelle.

Vi budgetterer fuldt ud inden for servicerammen, og sikrer derved de midler som fx Voksenspecialenheden mener de skal bruge. Men flertallets budget kommer til at mangle 5 mio. kr. til de svagest stillede borgere. Samtidig peger vi på oprettelse af en stab af mentorer som en forebyggende indsats. Flertallet mener Socialudvalget skal komme med forslag til, hvorledes de kan overholde budgettet. Vi synes de glemmer, at borgerne har rettigheder i loven, som kommunen selvfølgelig skal overholde.

Vi prisudsætter heller ikke så meget som flertallet gør. Prisudsættelse betyder, at fx skoler og daginstitutioner får færre penge til indkøb af materiel. Derved er der farer for at de fx sparer på personale.

Mht. minimumsnormeringer så har BUPL beregnet, på baggrund af forudsætningerne som de er lige nu, at det kræver 320 fuldtidsansatte, ud fra en fordeling 60 / 40 (pædagoger / pædagogiske assistenter). Men der er pt. kun afsat penge til hvad der svarer til 266 fuldtidsansatte. I 2024 får vi ca. 11 mio. kr. fra staten, oven i kommer 25 % i ekstra forældrebetaling, det er i alt 13,75 mio. kr. For de penge kan vi ansætte 33 flere. Men så mangler der 21 personaler, for at vi overholder loven, de koster 8,6 mio. kr. som vil mangle i flertallets budget i 2024. Flertallet skriver en hensigtserklæring, om at de for 13,75 mio. kr. skaffer minimumsnormeringerne allerede i 2023. Vi erkender, at vi i 2024 skal finde 5,6 mio. kr. mere til daginstitutionsområdet.

Vi har også påpeget manglende retvisende budgetter. Fx har der de seneste 4 år været overførsler i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, alene 12,3, mio. kr., i 2020, og 15,7 mio. kr. i 2019. Med mere retvisende budgetter ville der være større muligheder for at budgettere korrekt og dermed løse flere af de udfordringer partnerskabsholderne har.

Niels Erik Danielsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, Enhedslisten

Del