Vores børns folkeskole fortjener det bedste

Vores børns folkeskole fortjener det bedste

Vores børns folkeskole fortjener det bedste

Skal vi lukke skoler eller ej? Det er blevet et højaktuelt emne, efter at næsten samtlige kandidater gik til valg på at gøre det bedre for folkeskolen. Og ingen tvivl om at vi skal have en bedre folkeskole i hele Kalundborg kommune.

Der er bare ikke en enkelt model, som kan løse problemet. Tag nu skolesammenlægningerne som skolelederforeningen anbefaler og som bliver bakket op af flere politikere. Det kan sagtens være, at det er en del af løsningen. Men det er ikke givet på forhånd, at flere børn under samme tag giver en bedre skole. Flere undersøgelser viser, at en lille skole ikke nødvendigvis er en dårlig skole, hvis man altså kan betale prisen for, at den er dyrere.

Et forventet fald i børnetallet på 410 elever over 5 år er et stærkt argument for skolelukninger. Men er det tal hugget i sten? Hvad med bosætningsstrategien? Forventer kommunen ikke en tilflytning som følge af, at flere virksomheder og institutioner udvider og også flytter til Kalundborg? Og hvad med alle de børn, der i dag går i privatskoler i eller udenfor kommunen? Hvor stort er det elevpotentiale, hvis kommunens folkeskoler bliver pædagogisk og fagligt attraktive? Hvor mange nye elever vil en international skole i Kalundborg kunne tiltrække?

Radikale i Kalundborg vil være et ansvarligt parti, og politikerne skal selvfølgelig træffe det ansvarlige valg, hvis skolelukninger er nødvendige for faglighed, trivsel og lokalmiljø. Det er ikke rimeligt, at skolerne skal lukke sig selv med frafald og for små klasser med den usikkerhed, det giver for børn, forældre og lokalområde.

Men vi skal også se på andre muligheder, f.eks. fagligt specialiserede dream teams, der kan dække flere skoler, styrket fokus på skolehjemsamarbejde, styrkede pædagogiske profiler, som var noget af det, der blev fremført på kommunalbestyrelsens folkeskoleseminar i august. En del af løsningen kan ligge i at skolerne får større frihed, men det fjerner ikke politikernes ansvar.

Det er en stor og kompleks opgave at udvikle skolen for vores børns fremtid, og vi skal skynde os med at få sat gang i processen. Vi skal sikre, at vi både får udviklet de enkelte skoler og får en folkeskolestruktur i kommunen, som er attraktiv og rummer og møder alle kommunens børn og deres særlige behov. Samtidigt skal vi huske at tænke udvikling og fornyelse af vores kommune ind i billedet. En international skole kan være et sådant initiativ. Det er ikke en nem opgave, men det er pt. vores vigtigste opgave.

Formand for Radikale Venstre Kalundborg, Mette Hvid Brockmann og kommunalbestyrelsesmedlem for RV og formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Hans Munk

Del