Visionsdag i Kalundborg

Temaet for Visionsdagen er Kalundborg som et attraktivt område i Vestsjælland. 

Visionsdag i Kalundborg Til september bliver der afholdt Visionsdag på Helix Lab, Campus Kalundborg. Jørgen Ravnsbæk, direktør for FGU Nordvestsjælland og Malene Grandjean, vicedirektør for Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, står bag arrangementet.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Til september bliver der afholdt Visionsdag på Helix Lab, Campus Kalundborg. Det er Jørgen Ravnsbæk, direktør for FGU Nordvestsjælland og Malene Grandjean, vicedirektør for Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, der står bag idéen med visionsdage i Nordvestsjælland. Sammen med Kalundborgegnens Erhvervsråd er de ansvarlige for planlægning og gennemførelse af den første visionsdag i Kalundborg. 

Temaet for Visionsdagen den 13. september er Kalundborg som et attraktivt område i Vestsjælland. Der er bl.a. fokus på bosætning, studieliv, arbejdsliv og kulturliv. Der vil være oplæg ved Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen vedrørende arbejde, arbejdsliv og bosætning på Vestsjælland i fremtiden. Malene Grandjean er facilitator, og der vil mellem de forskellige oplæg være tid til debat og netværk.

Hvorfor Visionsdag?

Jørgen Ravnsbæk og Malene Grandjean er helt klare på, hvorfor en Visionsdag er vigtig – fordi man skal have ambitiøse visioner for Nordvestsjælland, og det har de to. De er overbevidst om, at kreative og nytænkende visioner skabes i fællesskab. Derfor arrangerede de i 2021 en spændende visionsdag i Odsherred sammen med Odsherreds Erhvervsforum. Her var over 50 mennesker fra private virksomheder, offentlige institutioner, fra kommunen, det politiske niveau og privatpersoner samlet. En kombination af oplæg, debat og netværk skabte nye tanker, nye idéer og visioner for udvikling i det små og i det store.

”Vi var ikke i tvivl om, at det absolut var noget, vi måtte gentage,” siger Jørgen Ravnsbæk, der endvidere fortæller, at planen om en visionsdag i alle tre kommuner: Kalundborg, Odsherred og Holbæk var på tegnedrættet med det samme. ”Vi valgte fra starten at placere alle tre visionsdage i det, vi kalder Visionsugen – Uge 37,” fortæller Malene Grandjean, og uddyber: ”Intentionen med visionsdagene er gennem forskellige oplæg, debatter og netværk at skabe grobund for nye tanker, perspektiver og ideer hos deltagerne og dem selv.”

Visionsdagene har således til formål at inspirere til nye visioner for den enkelte virksomhed/organisation eller på tværs af virksomheder og organisationer i Nordvestsjælland. ”Når vi møder ny viden, nye mennesker og andre måder at se problematikker og hele verden på, så stimuleres vores kreativitet og evne til at finde nye løsninger, og det har vi alle brug,” fastslår Malene Grandjean. Derfor ser de begge det, som yderst vigtigt med arrangementer, som visionsdagene i de tre kommuner.

”Planen for de tre visionsdage ser helt forskellig ud, og det har været en spændende planlægningsproces. Vi har inviteret alle interesserede til at være med til udforme, planlægge og gennemføre dagene. Der har været overraskende mange, der på forskellige måder har været en del af processen,” fortæller Jørgen Ravnsbæk, og understreger, at visionsdagene er med til at fremme tæt tværgående samarbejde, fælles kreative processer og lokal handlekraft, og derfor er visionsdage i uge 37 en årlig tilbagevendende begivenhed. 

Alle er velkomne til visionsdagen i Kalundborg den 13. september kl. 11-16, der foregår i Helix Lab, Campus Kalundborg 3. Visionsdagen er arrangeret af FGU Nordvestsjælland, Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser og Kalundborgegnens Erhvervsråd.

Del