Visioner og udsyn med ekstern hjælp til folkeskolen.

Læserbrev:

Visioner og udsyn med ekstern hjælp til folkeskolen

Konservative i Kalundborg vil gerne kvittere for den gode nyhed om, at kommunen er på vej med en folkeskolestrategi, som drøftes på Børn- og familieudvalgsmødet tirsdag den 12. august. Det er der brug for. Selv om der de sidste par år er sket mange forbedringer, og lærere, pædagoger og ledere gør et stort arbejde, så er udfordringerne som bekendt meget store – men hvor store?

For at vide hvor man vil hen må man starte med visionen, og her er det ikke nok, at Kalundborgs folkeskoler blot kommer op på landsgennemsnittet. Det må være visionen i den ny skolestrategi, at Kalundborg kommer til at ligge højere end landsgennemsnittet, fordi vi har et mål om at blive en uddannelseskommune. Denne vision bør indarbejdes i det oplæg som forvaltningen har fremsendt til udvalget.

Det er særligt glædeligt, at man lægger op til at hente ekstern hjælp til at udarbejde strategien. Det er klogt at lære af andre og helst af de bedste.

Derfor foreslår vi konservative, at den eksterne vinkel udvides i forhold til forvaltningens oplæg, og at man indhenter resultater af lovende praksis fra andre kommuner, som Kalundborg kan lade sig inspirere af. Det mener vi ikke vil belaste budgettet unødigt. Jeg har set at Rektor Peter Abildgaard Andersen i starten af juli var inde på at Nyborg og Billund har gode resultater med at facilitere samarbejde mellem skoler og gymnasier. Måske Kalundborg kunne lære noget her?

Andre kommuner er formentlig gode til noget andet, og man kunne jo lade sig inspirere og fx benchmarke på ledernes handlefrihed, brugen af Undervisningsministeriets gratis uddannelseskonsulenter, arbejdet med den gruppe af unge, som har funktionsnedsættelser samt på andre væsentlige emner.

Derfor vil vi konservative arbejde positivt med i processen og bl.a. interessere os for hvordan man sikrer, at resultatet bliver vedkommende for lærere og ledere, samt hvordan man inddrager den pædagogiske ledelse i strategiarbejdet – de er jo nøglepersoner i forankringen på de enkelte skoler og institutioner.

Kalundborgs udfordringer er store, og det er ikke nok at den ny strategi kratter i overfladen. Der skal et anderledes grundigt forarbejde til end det, der foreslås i dagsordenen til udvalgsmødet, og det må gerne tage et par måneder ekstra at få mere analysekvalitet ind i strategien for folkeskolen. Vi skal både indhente de andre kommuner og komme foran som en fremtidig uddannelseskommune.

Anita Winther (C)) Medlem af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune.

Bakketoppen 8

4400 Kalundborg

Del