Virksomheder slipper ikke længere for at sortere affald

Det er slut med, at man som virksomhed kan undlade at sortere sit affald. Fra 2023 skal det sorteres!

Virksomheder slipper ikke længere for at sortere affald
Nu skal virksomheder også til at sortere deres affald. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Merete Jensen

Fra den 31. december 2022 skal alle virksomheder sortere husholdningslignende erhvervsaffald i de samme 10 fraktioner som ordinære husholdninger. Virksomhederne skal desuden selv sørge for afhentningen af virksomhedens affald via private affaldsindsamlere.

- Vi har fra Kalundborgegnens Erhvervsråd skrevet ud til alle virksomheder og informeret om den nye affaldsordning, men det kommer alligevel som en overraskelse for mange virksomheder, at kommunen ikke længere tilbyder at indsamle affaldet. Dén del er fremover givet videre til private affaldsindsamlere, da kommunen ikke vil være i konkurrence, lyder det fra David Hindberg, kommunikations- og erhvervskonsulent hos Kalundborgegnens Erhvervsråd.

Dokumentation for genanvendelse

Virksomhederne har fremover ansvaret for at sikre – og dokumentere – en høj og reel genanvendelse af affaldet. Beslutningen er taget af regeringen som led i en større EU-plan om at skabe et grønnere samfund. Det er kommunernes ansvar at implementere ændringerne lokalt.

- Det er virksomhedens ansvar, at affaldet bliver genanvendt bedst muligt, og det er også virksomheden, der skal kunne dokumentere, hvad der sker med affaldet. Det skal skrives ind i kontrakten med den private affaldsindsamler, men man skal også huske at gemme bon’en, hvis man har leveret erhvervsmæssigt affald på genbrugspladsen, siger David Hindberg.

Husk at stille beholderne frem

Kalundborg Kommune vil umiddelbart efter den 1. januar 2023 afhente alle beholdere til husholdningslignende affald hos private virksomheder, der er tilmeldt indsamlingsordningen. I den forbindelse skal man stille beholderne frem, så de er synlige. Hvis man ikke sørger for at gøre beholderen klar til afhentning, kan Kalundborg Kommune kræve erstatning for den hos virksomheden.

Individuelle aftaler

Det er affaldsindsamleren – og ikke affaldsproducenten, der ved afhentning skal kunne dokumentere, hvad der videre sker med affaldet, som er sorteret i: Glasaffald, metalaffald, plastaffald, papiraffald, papaffald, madaffald, haveaffald, træaffald, tekstilaffald, mad- og drikkekartonaffald, genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og elektronik samt genanvendeligt PVC-affald.

Nogle virksomheder producerer også ”husholdslignende erhvervsaffald” som i sammensætning svarer til affald fra private husholdninger. Dette skal naturligvis også sorteres. Har man som virksomhed en type affald, som man kun en gang imellem producerer, kan man aftale afhentning med en affaldsindsamler eller køre på genbrugspladsen mod gebyr.

- Da det ikke længere er kommunale renovationsbiler som henter erhvervsaffaldet, er der mulighed for at træffe individuelle aftaler med affaldsindsamler om, hvilke typer beholdere, der er brug for i det pågældende firma. Vi ved godt, at mange virksomheder ser den nye ordning som en ekstra byrde, men vi er slet ikke i tvivl om, at det bliver godt – især for miljøet, siger David Hindberg.

Del