Virksomheder siger ja tak til international skole

13 virksomheder er blevet spurgt ind til vedrørende behovet for en international skole, og svaret er et tydeligt ja - behovet er der.

Virksomheder siger ja tak til international skole
Foto: Colourbox

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

En undersøgelse viser, at elevgrundlaget er til stede for en international skole i Kalundborg Kommune. Der fremgår af et notat, der indgår i høringsmaterialet til budget 2024.

Et kommunalt notat, der indgår i høringsmaterialet til budget 2024 viser, at da der er mere end 3.300 udenlandske lønmodtagere med børn, der arbejder på virksomheder i Kalundborg Kommune, er der et behov for at etablere en international skole i kommunen.

Sidst man udarbejdede et notat om en international skole var i 2016, der var ikke umiddelbart et behov på det tidspunkt, men meget er sket siden da. Novo Nordisk rekrutterer endnu mere udenlandsk arbejdskraft, erhvervslivet vil generelt i de kommende år tiltrække flere akademikere og faglærte, ligesom der vil komme flere udenlandske studerende til byen i form af flere nye uddannelser.

Virksomheder siger tydeligt ja tak

13 virksomheder er blevet spurgt ind til vedrørende behovet for en international skole, og svaret er et tydeligt ja - behovet er der. Faktisk oplever nogle virksomheder, at ansatte fravælger et job i Kalundborg på grund af den manglende internationale skole.

Skal man oprette en international skole, at elevgrundlaget er tilstrækkeligt, det vil sige, der skal kunne oprettes en enkeltsporet skole med børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin. Kommunen kan dog beslutte sig for færre klassetrin.

Der er tale om tre forskellige modeller for, hvordan en international skole kan organiseres i Kalundborg Kommune. Hvis skolen bliver 100 pct. kommunal og har elever fra 0. - 9. klasse, er etableringsudgifterne på 2,6 mio. kr. Det forudsætter ydermere, at skolen placeres på en af kommunens nuværende skoler. Driftsudgifter vil være 3 mio.kr. det første år.

En anden mulighed er, at skolen etableres i et samarbejde med Stenhus Kostskole i Holbæk således, at kommunen underviser eleverne i 0.-5. klasse, mens privatskolen tager sig af eleverne i 6.-9.-klasse. Modellen reducerer således etableringsomkostningerne til 1,7 mio. kr., mens driftsomkostningerne er omtrent det samme som i den første model.

Den sidste model er, at private etablerer en international skole. Skolen skal altså finansieres af forældrene dog med tilskud pr. elev fra kommunen.

Materiale vedr. mulighederne for at etablere en international skole i Kalundborg Kommune er nu sendt i høring op til budgetforhandlingerne. Høringsfristen er sat til den 7. september.

Del