Virksomheder er klar til at skabe mere liv i Kalundborg

12 lokale virksomheder støtter op om handelsstandsforeningen Vores Kalundborg med næsten 500.000 kr. over de næste tre år.

Virksomheder er klar til at skabe mere liv i Kalundborg
Pernille Hartmann Labusz, site management coordinator hos Novozymes, er udpeget som formand for det nye markedsføringsudvalg. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Det nyetablerede Markedsføringsudvalg (MFU), under Handelsstandsforeningen Vores Kalundborg, har netop været samlet i et indledende og konstituerende møde. Pernille Hartmann Labusz fra Novozymes er valgt som formand. 

12 lokale virksomheder støtter op om handelsstandsforeningen Vores Kalundborg med næsten 500.000 kr. over de næste tre år. Pengene skal bruges skabe endnu mere liv og aktiviteter i Kalundborg.

Det blev præsenteret på et pressemøde først i april og nu har de 12 virksomheder været samlet til deres første møde.

Der blev talt om fremadrettet synlighed, logo og aktivitetsniveau, ligesom man besluttede at arbejde på at etablere MFU spilleregler, herunder at etablere nogle underudvalg omkring nogle fremadrettede nøglepunkter, som udvalget satser på. Udvalget vil afholde kvartalsvise møder; men har allerede den 8. maj sit første, ordinære møde, som vil omhandle fremtidig investerings- og markedsføringsstrategi, større synlighed, fastholdelse af vores borgeres tilknytning til handelslivet i Kalundborg, samt en medvirken til af få flere tilflyttere til vores Kommune. 

Markedsføringsudvalgets første opgave var at konstituere sig med en formand af udvalgets midte. Pernille Hartmann Labusz fra Novozymes blev enstemmigt valgt som formand for markedsføringsudvalget. Udvalget ønskede tillige at indsætte en næstformand. Næstformanden blev Michael D. Larsen fra Kalundborg Havn. 

”Jeg er meget glad for at få vist den tillid det er, at varetage formandsposten i Markedsføringsudvalget. Jeg ser et stort potentiale i det. Udvalget er fuld af lokale, entusiastiske ildsjæle der brænder for Kalundborg. Hos Novozymes i Kalundborg er det af yderste vigtighed at byen er attraktiv på alle fronter. Derfor støtter vi også det nære miljø i øjenhøjde - udover alle vores andre og større aktiviteter i fællesskab med biotek klyngen herude,” fortæller Pernille Hartmann Labusz, site management coordinator hos Novozymes, og fortsætter, ”Vi har i markedsføringsudvalget holdt det første konstituerende møde og vil nu gå i gang med at opsætte alle de nødvendige rammer, som f.eks. styrelsesregler, strategi og eventuelle underudvalg. Dette for at sikre at udvalget, og dermed byen, får mest mulig ud af ressourcerne. Udvalgets ledelse, som er beslutningsdygtige, er på plads, men vi har allerede nu drøftet muligheden for at både borgere og mindre lokale virksomheder kan støtte økonomisk og uforpligtende. Ligeledes vil der følge yderligere information omkring hvordan man kan stille sine gode, nytænkende forslag til udvalget. Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet.” 

På mødet blev det også drøftet, hvordan markedsføringsudvalget kan få såvel borgere som mindre lokale virksomheder til at støtte økonomisk, hvilket udvalget har planer om at etablere.

Samtlige investorer var repræsenteret på mødet: Novozymes, Swärds Guldsmedie, Kalundborg Havn, Global Port, Multi-tech, Electricom A/S, MENY, Det Mexicanske Bøfhus, Sjællandske Medier, EL-GIGANTEN. Sparekassen Sjælland-Fymn og Benny Petersen A/S, tillige med formanden og næstformanden for Handelsstandsforeningen Vores Kalundborg.

Del