Vindmøller - sidder de mon og tænker på fugle

Vindmøller - sidder de mon og tænker på fugle

Læserbrev: Vindmøller - sidder de mon og tænker på fugle

Tænker vi på os selv, eller efterfølgende generationer?

Jeg sidder og ser på billedet af deltagerne i generalforsamlingen i ”Beskyt Jammerland Bugt” - Det er vist ikke at fornærme nogen, hvis man betegner forsamlingen som værende i den lidt ældre del af befolkningen.

Det får mig til at tænke om deres modstand til havmøllerne er med baggrund i egne følelser, eller om det er hensyn til børn, børnebørn eller evt. oldebørns livsvilkår.

Vi har på Asnæs nogle vindmøller, som ligger ca. 2,5 km. fra rigtig mange boliger i Kalundborg. Vi har også fået en ny Vesthavn, som er ret synlig fra samme område. Det har da givet anledning til nogen modstand før etableringen fandt sted. Men vi lever da med det og personligt har jeg da bestemt ingen problemer. Frygten for at villaer ville falde i pris, kan på ingen måde bekræftes. Prisudviklingen her har været kraftigere end i områder, der ikke visuelt er påvirket. Støjgener er heller ikke noget som ofte bemærkes.

Det er da rigtigt, at de påtænkte møller i Jammerlandbugten er højere end dem på Asnæs, men afstanden er over 6 km og mere end 8 km for de flestes vedkommende.

Vi har alle gennem årene været med til at forbruge mere og mere, ikke mindst på energiområdet. Modstanden mod møllerne bliver næppe fulgt op af energireduktion.

Jeg tror at vi bliver nødt til at ta’ hensyn til generationerne efter os ved bl.a. at acceptere vindmøllerne i Jammerland Bugt.

Da Asnæsværket i sin tid blev bygget kunne vi i Kalundborg  forsyne store dele af Sjælland med el. Produktionen af el fra mølleparken kan også forsyne langt flere husstande end vi har i kommunen og nu taler vi om ren energi. Det bliver så vores bidrag til fremtiden.

Når vi jævnligt tar’ en tur til Sverige passerer vi den meget store vindmøllepark øst for Amager. Jeg bliver glad hver gang ved tanken om den gavnlige effekt.

Naivt måske, men jeg tror at der vil komme mange turister og sommerhusgæster, som vil påskønne nærheden af ren energi.

Peter Christiansen, Agerhønevej 13, 4400 Kalundborg

Del