Vindmølle projekt sat i bero

Havvindmølleprojekter og øvrige VE-projekter under åben dør-ordningen kan være i strid med EU-retten, lyder det i pressemeddelelsen.

Vindmølle projekt sat i bero
Sagsbehandlingen af Jammerland projekt er stillet i bero indtil nærmere afklaring af EU-retlige spørgsmål. Modelfoto.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Energistyrelsen har stillet sagsbehandlingen af havvindmølleprojekter og øvrige VE-projekter under åben dør-ordningen i bero. Det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse mandag. Det betyder, at Jammerland Bugt projektet er sat i bero.

Sagsbehandlingen er stillet i bero indtil nærmere afklaring af EU-retlige spørgsmål. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har, i dialog med regeringens statsstøttesekretariat, nemlig vurderet, at tildeling af tilladelser til havvindmølleprojekter og øvrige VE-projekter under åben dør-ordningen kan være i strid med EU-retten, lyder det i pressemeddelelsen.

Energistyrelsen har derfor stillet sagsbehandlingen af alle verserende sager under åben dør-ordningen i bero, indtil ordningens forhold til EU-retten er undersøgt nærmere. Tilsvarende vil gøre sig gældende for eventuelle nye ansøgninger.

Tvivlen om EU-retten er tidligere blevet påpeget

Tvivlen om EU-retten om statstilskud er tidligere blevet påpeget af foreningen Beskyt Jammerland Bugt, i forbindelse med den seneste indsigelse. Et punkt i indsigelsen som foreningen dog ikke fik svar på, skriver de på deres hjemmeside.

Beskyt Jammerland Bugt støttes i øvrigt af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling. Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet,” skriver foreningen på deres hjemmeside.

Del