Vil udvide supermarked

Naboejendommen skal rives ned for at give plads til at udvide butik og lager.

Vil udvide supermarked
Visualisering af den kommende udvidelse af Rema 1000 på Klosterparkvej.

Af Jens Nielsen

Rema 1000 på Klosterparkvej har ønsker om at udvide supermarkedet og har bl.a. købt naboejendom som skal rives ned.

På det kommende møde i Teknik- og Miljøudvalget skal der bl.a. tages stilling til en ansøgning fra REMA Etablering A/S som anmoder Kalundborg Kommune om at igangsætte en planlægning, der skaber grundlag for at udvide den eksisterende dagligvarebutik, Rema 1000 på Klosterparkvej 47, med en tilbygning mod vest.

Udvidelsen vil forudsætte, at der gennemføres et tillæg til kommuneplanen med forudgående indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen samt en ny lokalplan. Sagen lægger op til, at udvalget beslutter, hvorvidt planlægningen skal igangsættes.  

Baggrunden for ansøgningen er, at den nuværende butik på hjørnet af Klosterparkvej og Bredekildevej er for lille og utidssvarende. Butikken har et areal på 973 m2. Med udvidelsen vil butikken blive ca. 1200 m2, og der opføres en tilbygning med lager og personalefaciliteter. Der etableres ny overdækket varegård og containergård, samt kundeparkeringen udvides til 63 pladser.

Projektet omfatter, at den nye tilbygning graves ind i og tilpasses terrænet, og det arkitektoniske greb tager afsæt i den eksisterende ejendoms arkitektur, med en højde og tagudformning, der tager hensyn til nærmeste nabo.

Rema Etablering har erhvervet naboejendommen som rives ned, for at kunne udvide butik og lager.

Såfremt der ikke kommer væsentlige bemærkninger til ideer og forslag, anbefaler administrationen i Kalundborg Kommune, at planarbejdet fortsættes, uden at sagen fremlægges påny. Det skal Teknik- og Miljøudvalget nu tage stilling til på deres møde d. 7. september.

Del