Vil styrke elevtrivsel og hæve det faglige niveau

Nytårsfortsættet har fokus på at styrke elevtrivslen, sænke elevfraværet og hæve det faglige niveau.

Vil styrke elevtrivsel og hæve det faglige niveau
Gørlev Skole har lavet et nytårsfortsæt. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Gørlev Skole har besluttet, at deres nytårsforsæt skal være at styrke elevtrivslen, sænke fraværet og hæve det faglige niveau på skolen, der er under tilsyn.

Gørlev Skole har vil bl.a. lave morgenmadstilbud til eleverne, skabe mere forældreinddragelse og indrette et ungerum. Indsatser, der alle understøtter handlingsplanens mål om bedre trivsel og læring for eleverne.

Med fokus på at styrke elevtrivslen, sænke elevfraværet og hæve det faglige niveau, har skolen søgt om midler fra Børn- og Familieudvalgets udviklingspulje til en række indsatser, der alle understøtter deres mål om bedre trivsel og læring for skolens elever.

Uden mad og drikke duer helten ikke

Gørlev Skole har oplevet, at nogle elever kommer i skole uden at have spist morgenmad og måske endda uden madpakke. Det gør det svært for eleverne at holde koncentration og fokus på både læring og det sociale miljø. For at give eleverne en god start på dagen, vil skolen derfor lave et års forsøg med morgenmadstilbud.

Formålet med morgenmadstilbuddet er at øge elevernes trivsel og sænke elevfraværet og herigennem sikre øget læring, fortæller skoleleder på Gørlev Skole, Heidi Schønberg.

Det gode børne- og ungeliv i Gørlev

Sammen med det lokale fritidsliv, SSP, Ungdomsskolen, Børn og Familie, Sundhed og Udvikling og Kultur og Fritid er Gørlev Skole gået ind i et samskabelsesprojekt om det gode børne- og ungeliv i Gørlev. Formålet med projektet er, at flere børn og unge skal opleve at både forældre, frivillige og kommunale aktører samarbejder om de unges trivsel, og bakker op om og ansporer til et reduceret alkoholforbrug samt  at undgå tobak og andre rusmidler.

”Et væsentligt element i vores handlingsplan er at arbejde med en helhedsorienteret trivselsindsats, der også omfatter elevernes sociale trivsel i fritiden, som understøttes af deres forældre. Derfor ønsker vi at sætte et større fokus på det gode forældresamarbejde, siger Heidi Schønberg.

I forbindelse med forældresamarbejde afholder Gørlev Skole et forældrearrangement den 8. februar med fællesspisning for 6. til 10. klasse, hvor formålet er at sikre forældreopbakning til projektet.

Ungerum til eleverne

De unge på Gørlev Skole har, med elevrådet i spidsen, i flere år ønsket sig et ”Ungerum” på skolen, hvor de kan holde pausen sammen i rare omgivelser med f.eks. spil. For at støtte eleverne i at have dette rum, hvor de kan pleje deres sociale relationer på tværs af klasser i nogle pæne rammer, har skolen søgt om midler til indretning af Ungerummet. Midlerne skal bruges til indkøb af møbler, brætspil m.m.

”For at imødekomme elevernes ønsker skal Ungerummet selvfølgelig også indrettes i samråd med frivillige elever, herunder elevrådet,” fortæller Heidi Schønberg til slut.

Del