Vil oprette sangkraftcenter i Kalundborg

I 2011 blev der oprettet ni såkaldte sangkraftcentre i Danmark. Det er alle velfungerende fællesskaber, som skaber liv og kultur i de områder, hvor de hører hjemme.

Vil oprette sangkraftcenter i Kalundborg Onsdag den 26. januar 2022 afholdes der informationsaften i Nyvangskirken om etableringen af et sangkraftcenter i Kalundborg. Der er Teresemarie Lisiux, projektleder Sangens hus, dirigent Vestsjællands Kammerkor og organist i Nyvangskirken, som står bag initiativet. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Onsdag den 26. januar 2022 afholdes der informationsaften om etableringen af et sangkraftcenter i Kalundborg. Alle interesserede er velkomne til at deltage. Til informationsaftenen er der besøg af to ledere fra Sangens Hus i Herning, som vil fortælle om de resultater, de har oplevet i byen. Der vil denne være både fællessang, oplæg, og samtaler.

I 2011 blev der oprettet ni såkaldte sangkraftcentre i Danmark. Det er alle velfungerende fællesskaber, som skaber liv og kultur i de områder, hvor de hører hjemme. Nu skal der være flere af disse sangkraftcentre, og der er givet 17 mio. kr. til formålet. Fordi sangkraftcentrene har været så stor en succes, udvider man nu til 25 sangkraftcentre, og her kommer Kalundborg også ind i billedet. De 17 mio. kr. kommer i øvrigt fra Den Obelske familiefond, der har givet 5 mio. kr., Ole Kirks Fond, der også har givet 5 mio. kr. og endelig har staten givet 7 mio. kr.

”Måske når vi så langt til mødet, at vi kan nedsætte en styregruppe, der kan arbejde hen imod etableringen af en forening. Det bliver en god og spændende aften, og vi tør godt love både kaffe og kage,” fortæller Teresemarie Lisiux, projektleder Sangens hus, dirigent Vestsjællands Kammerkor og organist i Nyvangskirken, og fortsætter: ”Et sangkraftcenter arbejder med sang i alle sammenhænge i samfundet. Alt fra børn til ældre. Fra stor kunst til fællessang på gaden eller i skolen og på arbejdspladsen. Fra socialpsykiatrien til aktivitetscenteret og plejehjemmet- nogle steder også på hospice. Det kan også være erhvervsledere, der tager på sangkursus for at udvikle deres stemmebrug. Et sangkraftcenter arbejder koordinerende og skaffer midler til arrangementer, som resten af kommunen drager nytte af. Et sangkraftcenter arbejder tæt sammen med alt det, vi kender i forvejen som Musisk Skole, kirkerne, børnehaver, skoler, SFO mm. Men et sangkraftcenter bygger ovenpå det, der er i forvejen og skaber noget nyt i fællesskab med alle de fantastiske tiltag vi har i forvejen.”

Der er mange muligheder

Hun fortæller endvidere, at aktiviteterne fx kunne være fællessang, happenings i gågaden, på stationen, havnen eller alle andre steder i byen, skolekor på alle skoler, bevægelse og dans igennem sang. meditativ stemmebrug, sangundervisning, sproglære, osv.

”Der ikke mange grænser. Det er et fællesskab for, at give ny inspiration og kreativitet. Fantasien skal i brug, og vi skal skabe et godt miljø i vores kommune, hvor børn og unge får lyst til at lære og trives, et miljø, hvor vi alle oplever, at vi faktisk går rundt med et dyrebart instrument inde i os selv. Alle kan lære at synge- på et eller andet plan. Og det er både godt for immunforsvaret, mental velvære og fællesskabsfølelsen, når vi synger sammen,” fortæller Teresemarie Lisiux.

Under COVID-19 har mange følt fællesskabet, på trods af afstand, når man sang sammen og hver for sig - foran fjernsynet i stuerne rundt omkring i Danmark.

”Sang kan noget, som intet andet kan. Det forbinder mennesker,” slutter Teresemarie Lisiux.

Arrangementet er onsdag den 26. januar kl. 19.30 i Nyvangskirken i Kalundborg. Læs mere på www.syngdanmark.dk 

Del