Vil opføre 151 boliger midt i Kalundborg

Boligerne forsynes med elevator og udformes senioregnede, lejlighederne har alle altan mod det fælles gårdrum, der skal indrettes til ophold og udfoldelse.

Vil opføre 151 boliger midt i Kalundborg

Af Jens Nielsen

Teknik- og Miljøudvalget skal på deres næste møde behandle en sag fra en projektudvikler som ønsker at opføre 151 boliger i fem etager lige midt i Kalundborg.

Kalundborg Kommunes administration har gennem en længere periode drøftet forslag til ny bebyggelse i Bredgade med en projektudvikler og senest også med ejer af Bredgade 48 i Kalundborg, XL-Byg, Meredin Trælasthandel.

Projektforslaget, der lægges frem, er højere og tættere end kommuneplanens ramme giver mulighed for. Derfor anbefales det, at der indkaldes ideer og forslag til planlægning for området med dette udgangspunkt. Efterfølgende skal der udarbejdes screening i henhold til lov om miljøvurdering samt forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Og det skal Teknik- og Miljøudvalget behandle på deres kommende møde.

Projektet tegner en karrestruktur i 5 etager med boliger, der har altaner mod et fælles gårdrum, atrium. Det indeholder 151 boliger (2, 3 og 4 vær.), heraf 36 dobbelte studieboliger i øverste etage. Desuden ca. 1700 m2 butiksareal og kontorer i stueplan. Eventuelt dagligvarebutik på 1.800 m2 og parkeringskælder præsenteres som et alternativ

Boligerne forsynes med elevator og udformes senioregnede, lejlighederne har alle altan mod det fælles gårdrum, der skal indrettes til ophold og udfoldelse. Ved at placere friarealer på den indre side af bebyggelsen skærmes de fra støjkilderne ved jernbanen og havnen.

I rivende udvikling

Kalundborg er i en rivende udvikling med milliardinvesteringer i eksisterende og nye virksomheder, med dertil forøgede behov for flere boliger for de mange tilflyttere der kommer til Kalundborg for at udfylde de behov virksomhederne har og får.

Ligeledes har Kalundborgs politik om at blive ”Studieby”, tiltrukket en række uddannelsesinstitutioner som skaber behov for studieboliger. En del seniorer som sidder i store parcelhuse ønsker at komme til at bo i mindre pasningskrævende og billigere boliger og rigtig mange ønsker at skifte ejerboligen ud med en leje-lejlighed.

I lyset af disse faktorer og Kalundborg kommunes ønske om byfortætning, ønsker projektgruppen omkring udviklingen af ejendommen, Bredgade 48, at opføre et projekt som indeholder lejeboliger for familier, seniorer og studerende.

Del