Vil omdanne område til naturpark

Teknik- og Miljøudvalget skal torsdag behandle et punkt om et kommunalt ejet areal på ca. 13 hektar, der anbefales udviklet til bynær natur i stedet for at sælge det til landbrugsformål.

Vil omdanne område til naturpark
Administrationen anbefaler, at et kommunalt ejet areal ved Årby, beliggende mellem Engvejskvarteret og Årbyvej, udvikles som et bynært naturområde.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet torsdag omhandler et af punkterne på dagsordenen et kommunalt ejet areal på ca. 13 hektar, der anbefales udviklet til bynær natur i stedet for at sælge det til landbrugsformål.

Administrationen anbefaler, at et kommunalt ejet areal ved Årby, beliggende mellem Engvejskvarteret og Årbyvej, udvikles som et bynært naturområde. Ved at udvikle området til natur, kan det udgøre erstatningsnatur for mindre naturområder, der i dag vanskeliggør erhvervsudviklingen i områder, der allerede er udpeget som erhvervsområder i kommuneplanen.

Erstatningsnatur

Området anbefales som erstatningsnatur for konkrete områder, der i dag er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttede naturtyper. Når området én gang er blevet udviklet som erstatningsnatur, kan det ikke anvendes som erstatningsnatur igen.

Matrikel 11i Årby By, Årby blev erhvervet i 2002 for samlet 249.930 kr. Matriklen har et samlet areal på 29 hektar. Af de 29 hektar er ca. 11 hektar bevokset med træer og anden natur, de resterende ca. 18 hektar er landbrugsbrugsjord. Ca. 5 hektar af landbrugsjorden udgør en potentiel beskyttelseszone til Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). De resterende ca. 13 hektar har været forsøgt solgt til landbrugsformål, uden at der har været udvist interesse for det.

Tidligere kommunalpolitiker Hans Kurt Jørgensen (DF) var i efteråret 2021 fremme med en ide om at omdanne området til en attraktiv naturpark med træer, stier, søer og shelterplads. Måske en idé der nu kan arbejdes videre med.

Forslaget behandles i Teknik- og Miljøudvalget torsdag, og derefter i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelsen.

Del