Vil lukke skole i 2025

"det er lidt som med en butik, hvis der ikke er kunder så lukker butikken, det er ikke ansvarligt, trivselsmæssigt, undervisningsmæssigt, fagligt og økonomisk at fortsætte.”

Vil lukke skole i 2025
Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Står det til skolebestyrelsen, så bliver Raklev Skole lukket til august 2025. Det har alle forældre netop modtaget besked om.

Skolebestyrelsen på Raklev Skole har på et møde besluttet, at kontakte kommunalbestyrelsen med henblik på at få lukket Raklev Skole. Skolebestyrelsen har fået rådgivning omkring processen som skal gennemføres for at lukke en folkeskole af direktør for skoleområdet Michael Gravesen, som deltog i mødet.

I skrivelsen som alle forældre netop har modtaget står der bl.a., ”På baggrund af udmeldingen om, at vi til næste skoleår ikke får en 0. klasse, har vi i den sidste tid haft drøftelser i skolebestyrelsen og i den samlede personalegruppe vedrørende skolens fremtid. Det faldende børnetal har fyldt for skolens udvikling i mange år.

Vi kigger ind i en fremtid, hvor det at kunne skabe de rigtige rammer for et bæredygtigt miljø for elever og personale bliver en udfordring.

På et møde med skolechefen er alle i bestyrelsen blevet enige om at indsende en skrivelse til kommunalbestyrelsen om lukning af Raklev Skole. Lukningen vil træde i kraft i august 2025.”

Samarbejde med Herredsåsen

Raklev Skole har gennem et stykke tid haft et samarbejde med Skolen på Herredsåsen, derfor vil personale og elever blive flyttet til Herredsåsen fra skoleårets start 2025.

Men det er ikke alle forældre som er glade for den beslutning og vil hellere have børnene på Nyrupskolen men ifølge en forælder som TV-Kalundborg har talt med, er der lukket for tilgang til skolen og det er ikke muligt at komme på en venteliste.

”Det er frustrerende at være forælder, hvis man prøver at flytte sine børn, kan man ikke flytte dem derhen hvor man gerne vil have dem, så man er nærmest tvunget til at flytte med til Herredsåsen. Jeg stod på Nyrupskolen og ville have mine børn indskrevet og fik beskeden, at det kunne ikke lade sig gøre og der var heller ikke mulighed for at komme på en venteliste, der var simpelthen lukket selv om man har frit skolevalg, vi står i en situation hvor vi er blevet taget med bukserne nede,” fortæller den frustrerede far (navnet er redaktionen bekendt).

Formand for Børn- og Familieudvalget, Henriette Ergemann, er bekendt med den skrivelse, som er sendt til forældrene fra skolebestyrelsen på Raklev Skole.

”Nu skal vi snakke med skolebestyrelsen. Det er ikke noget som administrationen kan tage en beslutning om, det skal politikerne beslutte, men tingene ser selvfølgelig anderledes ud når skolebestyrelsen selv kommer med ideen,” fortæller Henriette Ergemann, og fortsætter, ”Der er kun skrevet tre elever op til start i 0. klasse efter sommerferien som faktisk ikke er fra skoledistriktet, og vi har fra politisk side besluttet at der ikke bliver oprettet en klasse hvis der ikke er mindst fem elever, så det er lidt som med en butik, hvis der ikke er kunder så lukker butikken, det er ikke ansvarligt, trivselsmæssigt, undervisningsmæssigt, fagligt og økonomisk at fortsætte.”

Med hensyn til om eleverne skal til den ene eller anden skole siger Henriette Ergemann, at der er noget der skal snakkes om inden der træffes en afgørelse.

Del