Vil have cykelsti på farlig skolevej

Trafiktællingen viser, at den eneste skolevej for børn, der kommer fra den østlige side af byen, er voldsomt trafikeret, og at mange kører alt for stærkt.

Vil have cykelsti på farlig skolevej
Trafikgruppen i Svebølle og Svebølle Lokalråd har netop lavet en trafiktælling på Frederiksberg i Svebølle.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Trafikgruppen i Svebølle og Svebølle Lokalråd har netop lavet en trafiktælling på Frederiksberg i Svebølle. Trafiktællingen viser, at Frederiksberg, der er den eneste skolevej for børn, der kommer fra den østlige side af byen, er voldsomt trafikeret og at mange kører alt for stærkt.

Frederiksberg i Svebølle er en skolevej – men alligevel kører 700 biler i døgnet mere end 90 km/t. Totalt set kører 4700 biler på strækningen på et almindeligt hverdagsdøgn. Det skriver Trafikgruppen i Svebølle og Svebølle Lokalråd i en pressemeddelelse torsdag aften efter at have lavet en trafiktælling.

15 pct. kører mere end 91 km/t

Selv om der er en hastighedsbegrænsning på 60 km/t på strækningen, så ligger gennemsnitsfarten på hverdage på ca. 68 km/t. 45% af bilerne kører mere end de tilladte 60 km/t, og 15% af dem kører mere end 91 km/t – det betyder at 700 biler hver dag står til en bøde på omkring 4.000 kr. og et klip i kørekortet,” udtaler Arne Jensen, der er formand for Svebølle Lokalråd, i en pressemeddelelse torsdag.

Trafiktællingen viser, at der i gennemsnit kørte 4.762 motorkøretøjer om dagen på vejen – næsten 500 af dem er tunge køretøjer. Der er lidt mere nordgående trafik end sydgående – forskellen er ca. 200 biler i døgnet. Intensiteten er høj om morgen mellem 7 og 8 med 375 biler i timen, svarende til en bil hvert 10. sekund. Men myldre tiden om eftermiddagen er kraftigere, idet intensiteten i de tre timer fra 14 – 17 er over 400 biler i timen.

Ikke en sikker skolevej

En cyklist på Frederiksberg, der cykler på vej til skole om morgenen med 15 km/t de 1,3 km fra Gl. Skovvej til ”JR-krydset” i Svebølle må forvente at blive overhalet af op mod 20 biler – 2 af dem vil være enten lastbiler eller busser og halvdelen af dem vil køre mere end tilladt ifølge trafiktællingen.

”Det kan vel næppe karakteriseres som en sikker skolevej – og det er derfor vigtigt, at vi får forbedret forholdene, før der sker en alvorlig ulykke. Vi ser frem til en fortsat dialog med Kalundborg Kommune om konkrete løsninger,” udtaler Annika Alberg fra trafikgruppen i Svebølle, i pressemeddelelsen.

Svebølle Lokalråd gennemførte for tre år siden et projekt med støtte fra Kalundborg Kommune. Et projekt om udviklingsmuligheder i Svebølle og Viskinge. Som led i dette arbejdede en trafikgruppe med ”sikre skoleveje”. Der er to hovedruter til skolen i Svebølle: en vestlig via Viskingevejen og over jernbanen ved overskæringen, og en østlig via Frederiksberg/ Højvangsvej med kryds af jernbanen via Frederiksberg-broen.

Er klar over problemet

Kommunalbestyrelsen i Kalundborg har siden besluttet etablering af en cykelsti, der kan forbedre sikkerheden på den vestlige rute, men der er ikke sket noget med hensyn til den østlige rute, trafikgruppen og lokalrådet i pressemeddelelsen. Trafikgruppen har fortsat arbejdet med at dokumentere behovet for forbedringer også på denne rute, og gennemførte derfor i efteråret 2022 en trafiktælling på Frederiksberg. Lokalrådet finansierede således, at der blev gennemført en automatisk tælling i uge 43/44 gennem opstilling af en elektronisk tæller på Frederiksberg ved nr. 22.

Jakob Beck Jensen (V), der er udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget er klar over, at der er et problem med området, og at der er et meget stort ønske om en cykelsti.

"Der er ingen tvivl om, at det er meget trafik - og tung trafik i området, og kommunalbestyrelsen er også enige om, at der skal ske noget på den strækning, men det kan først blive i 2024, da det skal løses i forbindelse med budgettet eller trafiksikkerhedspakken på 6 mio. kr., som i år bliver brugt på Røsnæsvej og ved Hvidebækskolen. Men den pulje kan man måske bruge næste år eller sætte penge af i forbindelse med, at vi vedtager budgettet," siger han.

Del