Vil gerne have et ungeråd i Kalundborg

I dag har man ikke et ungeråd i Kalundborg Kommune, da interessen ikke har været stor nok de senere år. Men har det ændret sig - er interessen tilbage og kan man igen etablere et ungeråd?

Vil gerne have et ungeråd i Kalundborg
Der var valg til Ungeråd i 2015, men i slut 2016 lukkede og slukkede rådet dog. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Tilbage i juni 2015 var der valg til et Ungeråd i Kalundborg Kommune, men rådet blev opløst i slutningen af 2016, da der ikke var nok unge, der var interesserede. Men er det stadig tilfældet, eller er det muligt at stable et ungeråd på benene igen?

I dag har man ikke et Ungeråd i Kalundborg Kommune, da interessen ikke har været stor nok de senere år. Det har man derimod i nabokommunerne – Holbæk og Slagelse. Her fungerer det faktisk rigtig godt med et Ungeråd. Holbæk Kommune skriver på deres hjemmeside, at det er vigtigt, at alle unge bliver inddraget i lokaldemokratiet, og derfor har kommunen et ungdomsråd. I Slagelse Kommune arbejder er Ungerådet organiseret som en forening, hvis formål er at repræsentere unge mellem 15 og 30 år i Slagelse Kommune. Men hvorfor fungerer det ikke i Kalundborg Kommune med et Ungdomsråd?

Ungeråd måske mere relevant end nogensinde før

Et ungdomsråds formål må vel være at bidrage til, at alle unge har en stemme i den offentlige debat og bliver inddraget i demokratiske processer og politiske spørgsmål ved, at rådet netop er talerør for de unge i kommunen. Derudover kan et ungeråd bidrage til flere projekter, aktiviteter og arrangementer, der involverer de unge i kommunen. Rådet kan være med til at skabe fysiske rammer, hvor unge har mulighed for at realisere deres idéer og indgå i fællesskaber på tværs af uddannelserne. Ligesom Ungerådet kan indgå i dialog med kommunalpolitikere. Ungerådet kunne også have indflydelse på, hvorvidt kommunen bliver en ungdomskommune, som unge ønsker at bo i, også mens de er under uddannelse, hvilket må siges at være meget relevant for Kalundborg Kommune netop nu med alle de nye uddannelser, der er kommet til byen i de senere år.

Da Kalundborg Kommune i sin tid havde et Ungeråd bestod det til dels af medlemmer valgt af elevrådene på kommunens overbygningsskoler, men også af ti medlemmer, der blev valgt ved valghandlingen i juni 2015. Ungerådet var høringsberettiget i sager, som berørte ungdommen i Kalundborg Kommune, og rådet mødtes dengang en gang årligt med henholdsvis Børne- og ungeudvalget samt med Kommunalbestyrelsen. Ungerådet løb dog ud i sandet, og i slutningen af 2016 var der ikke længere et ungeråd i Kalundborg Kommune. Martin Damm fortæller, at man simpelthen ikke kunne holde liv i rådet.

”Ungerådet løb tør for unge så at sige. I slutningen af 2016, kunne det ikke længere lade sig gøre, der var ikke nok unge, der ville være med. Siden da har vi haft et fælles elevråd, der er lavet i samarbejde med danske skoleelever og vi har afholdt ungekonferencer. Det var ting, man forsøgte i stedet for noget, der var en del af en fast struktur. 2023, og spørgsmålet er nok netop, om man kan have en fast struktur, når der er stor sandsynlighed for stort gennemtræk.”

Åben over for et nyt ungeråd

Borgmesteren fortæller også, at han gerne vil forsøge sig med en eller anden form for et ungeråd igen, hvis der er unge nok til det.

”Jeg kunne godt være med på at prøve det igen. Så må det jo vise sig, om det vil fungere. Jeg er i hvert fald åben over for, hvis nogle vil prøve, men spørgsmålet er så, hvordan man skal gøre det. Uanset skal det i hvert fald være repræsentativt for de unge i kommunen på en eller anden måde. Det må ikke være et bestemt parti, der er repræsenteret, ligesom hele kommunen også skal være repræsenteret. Så mange unge stemmer som muligt, skal høres. Det skal jo være nogle unge, der udtaler sig på alle unges vegne og ikke en gruppe bestemte unges vegne. Måske det vil fungere med et ungeråd i Kalundborg nu, hvor vi har fået flere uddannelser til kommunen, og der dermed er flere unge i vores område end tidligere,” siger Martin Damm.

Formand for Børn- og Familieudvalget, Henriette Ergemann (Frit Borgerligt Fællesskab) mener ligeledes, at det er en rigtig god idé, hvis der er unge, der interesserer sig for Kalundborg, at man genopretter Ungerådet i Kalundborg.

”Det er en god idé med et ungeråd, hvis der er unge, der interesserer sig for Kalundborgs fremtid, så jeg synes, at det ville være fint, hvis vi kunne få et ungeudvalg, hvis altså interessen er der for at få det op at køre igen,” siger hun.

15-årig Noah vil gerne have et ungeråd

15-årig Noah Bredberg går i 9. klasse på Rynkevangskolen og er aktiv i Danmarksdemokraterne. Han vil meget gerne, at der kommer et ungeråd i Kalundborg, og han har derfor kontaktet både borgmester og TV-Kalundborg for at høre om mulighederne for, at stable et sådan på benene.

Det er vigtigt, at vi unge bliver hørt, og der er kommet flere ungdomsuddannelser til Kalundborg end tidligere, så tror, at der også er mere fokus på ungdomspolitik nu. Jeg er selv interesseret i politik, og jeg kender mange unge fra forskellige partier, der er interesseret i politik. Jeg kontaktede borgmesteren og TV-Kalundborg, fordi jeg gerne vil, at man får bredt budskabet om at lave et ungeråd i Kalundborg igen. Mange steder fungerer det virkelig godt med et ungeråd, så det burde det også kunne i Kalundborg. Jeg tror, at der er mange, der vil tilmelde sig, hvis de vidste, at det var en mulighed,” siger han.

Noah Bredberg meldte sig ind i Nye Borgerlige i maj 2022, men er siden kommet til Danmarksdemokraternes Ungdom efter kort at have været forbi Frit Borgerligt Fællesskab.

Del