Video: Oversvømmelse i området ved Vesthavnen

Vestre Havnevej er blevet spærret for gennemkørsel i begge retninger på grund af vand på vejbanen.

Tekst og video af Jens Nielsen

Stormen Malik kunne mærkes over det meste af landet lørdag og natten til søndag. Til gengæld vil en ekstrem stormflod ramme landet søndag, der vil give problemer med oversvømmelser mange steder.

Den kraftigste storm i fire år rasede over Danmark lørdag aften med vindstød af orkanstyrke flere steder, bl.a. på Røsnæs.

Men den formentlig mest alvorlige konsekvens af stormen får vi dog først at mærke søndag.

Søndag rammes Danmark af en stormflod, der vil give udfordringer flere steder i form af oversvømmelser.

I Kalundborg er området omkring Vesthavnen og Vestre Havnevej oversvømmet sidst på formiddagen søndag.

Vestre Havnevej er blevet spærret for gennemkørsel i begge retninger på grund af vand på vejbanen.

Vandstanden nåede op på 99 cm. over daglig vande og er nu begyndt at trække sig tilbage igen, men til aften vil vandstanden stige igen ifølge prognosen fra DMI. Her forventes en vandstand på 98 cm. over daglig vande klokken 21.30.

Den nye højvandssikring som er bygget langs med Vestre Havnevej er endnu ikke bygget færdig og har derfor ikke haft den store effekt på søndagens højvande.

Del