Video: Landsby ønsker en ’klogere motorvej’

“Vi er ikke imod en motorvej. Men den skal bygges klogt. Med den nuværende plan risikerer vi, at motorvejen splitter lokalsamfundet og ødelægger naturlivet."

Tekst, foto og video af Jens Nielsen

Den kommende Kalundborg motorvej truer, i følge Bjergsted Beboerforening, med at ødelægge et af Vestsjællands mest levende landsby-fællesskaber. Godt 50 børn og unge var lørdag formiddag samlet ved rundkørslen i Bjergsted for at sætte en række skulpturer op, så både bilisterne og trafikordførerne på Christiansborg kan se, at der er brug for handling. 

Landsbyen Bjergsted er Kalundborg kommunes yndlingseksempel på den slags levende og hyggelige landsbysamfund, der skal tiltrække flere børnefamilier til kommunen. Og I 2020 vandt landsbyen tilmed tredjepladsen i konkurrencen om at blive Årets Landsby. Men nu risikerer idyllen at blive ødelagt af den nye Kalundborg-motorvej, mener en stor del af beboerne i Bjergsted.

600 lastbiler i 50-tons-klassen på skolevejen hver dag

Vejdirektoratets seneste oplæg til linjeføringen for Kalundborg-motorvejen vil betyde, at tung trafik fra områdets grusgrave (op til 600 lastbiler i 50-tons-klassen i døgnet!) vil krydse børnenes skolevej og skære en vigtig del af de fredede Bjergsted Bakker. Derfor frygter Bjergsted Beboerforening, at motorvejen vil ødelægge succeshistorien.

“Vi er ikke imod en motorvej. Men den skal bygges klogt. Med den nuværende plan risikerer vi, at motorvejen splitter lokalsamfundet og ødelægger naturlivet. Derfor kæmper vi for, at der tages hensyn til både mennesker, dyr, natur og erhverv.” fortæller Mogens Jensen, talsperson for Bjergsted Beboerforening, og fortsætter,

”Vi har foreslået, at linjeføringen af Kalundborgmotorvejen flyttes mere mod nord og bygges på stolper ud gennem grusgravområdet, samtidig har vi foreslået tilkørselsramper ved den bro som forbinder de store grusgravområder, sådan at den tunge trafik til og fra grusgravene kan køre direkte ned på motorvejen. Vi har forelagt forslaget for Vejdirektoratet som synes om ideen, men det er politikerne på Christiansborg som skal finde pengene, derfor håber vi, at dagens happening kan være med til at råbe politikerne op.”

Lørdagsbyggehygge for at vise problemet

Foreningen har taget initiativ til forslaget “En klogere Kalundborg-motorvej”, der skal sikre mindst mulig støjpåvirkning, sikre skoleveje uden tung og farlig trafik og fri bevægelighed for dyrelivet i et åbent landskab. Kort sagt: At lokalområdet omkring Bjergsted fortsat kan være et attraktivt sted at bo.

Med støtte fra 26 andre lokale foreninger sender Bjergsted Beboerforening nu forslaget til Folketingets transportudvalg for at bede dem afsætte midler til at ændre linjeføringen nord for Bjergsted.

Del