Video: Industrien i Kalundborg har en positiv betydning for hvad de unge vælger af uddannelse

Den udvikling der er på industrien i Kalundborg, har også en positiv betydning for hvad de unge vælger af uddannelse, det mærker de især på Processkolen i Kalundborg.

Tekst, foto og video af Jens Nielsen

På landsplan vælger under 20% af de unge efter 9. og 10. klasse en erhvervsuddannelse. I Kalundborg Kommune ser det imidlertid væsentligt bedre ud, i 2020, 2021 og 2022 var Kalundborg den suverænt bedst præsterende kommune i regionen.  Det mærkes bl.a. på Processkolen i Kalundborg

Kalundborg skiller sig positivt ud. Her vil unge gerne vælge en erhvervsuddannelse, og sådan har det været i en række år. På landsplan vælger under 20% af de unge efter 9. og 10. klasse en erhvervsuddannelse og trods massiv politisk opmærksomhed er det ikke lykkes hen over de seneste 10 år at forbedre denne andel. Tværtimod. I region Sjælland er andelen en smule højere og den har de sidste fem år ligget stabilt mellem 22,3% og 22,5%, men de sjællandske kommuner er meget forskellige.

I de seneste år har Kalundborg været helt i front hvad angår andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse. I 2020, 2021 og 2022 var Kalundborg den suverænt bedst præsterende kommune i regionen med en andel af unge, der valgte en erhvervsuddannelse på henholdsvis 30,5% i 2020 og 2022 samt hele 31,9% i 2021.

Den udvikling der er på industrien i Kalundborg, har også en positiv betydning for hvad de unge vælger af uddannelse, det mærker de især på Processkolen i Kalundborg.

Unge der vælger en erhvervsuddannelse, flytter sjældent langt væk

At have uddannelse lokalt betyder rigtig meget for erhvervslivets muligheder for rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, og det har en positiv betydning for bosætningen. Unge der vælger en erhvervsuddannelse, flytter sjældent langt væk fra deres uddannelsesområde, og generelt er de fleste mennesker mest villige til at flytte før de runder 30 år. Derfor er et bredt udbud af både erhvervsuddannelser og videregående uddannelser afgørende for en stabil arbejdsstyrke, en positiv bosætning og en kommune i fremgang.

Del