Video: God fremdrift på byggeriet af den nye 50.000 m2 store fabrik

Alle fire sammenhængende bygninger forventes afsluttet og ’vejrtætte’ ved udgangen af 2023. 

Video: Novo Nordisk

Af Jens Nielsen

Byggeriet af den nye 50.000 m2 store fabrik på Novo Nordisk skrider fortsat godt fremad. Alle fire sammenhængende bygninger forventes afsluttet og ’vejrtætte’ ved udgangen af 2023. 

Der er rigtig god fremdrift på byggeriet af den nye 50.000 m2 store fabrik på Novo Nordisk i Kalundborg. Fabrikken opføres på Stejlhøj i Kalundborg, hvor der blev taget første spadestik tilbage i december 2021 og siden har byggeriet været godt i gang. 

Lige inden jul blev den første af de tre produktionsbygninger ’vejrtæt’, og indvendige installationer er begyndt, oplyser Novo Nordisk.

Udgravning til den tredje og sidste produktionsbygning er startet, og der bliver nu arbejdet på alle bygninger, der skal udgøre den endelige fabrik.

Arbejdet med opførslen af hovedbygningen og de tre produktionsbygninger forløber planmæssigt, og selve opførslen af alle fire sammenhængende bygninger forventes afsluttet og ’vejrtætte’ ved udgangen af 2023.

Alle tanke til opbevaring af råvarer leveres i disse uger, og de første tanke er allerede installeret. Herefter starter etableringen af rørforbindelser mellem tanke og fabrikker.

Alle interne veje forventes asfalteret inden udgangen af marts 2023, oplyser Novo Nordisk.

Del