Video: Et kæmpe oprensningsarbejde er sat i gang

Udledningen er ikke farligt for mennesker, men det er skadeligt for vandløbets biologi.

Tekst, foto og video af Jens Nielsen

En fejl i Kalundborg Forsynings tekniske data har ført til en udledning af spildevand i Kærby Å. Arbejdet med at udbedre skaderne begyndte tirsdag hvor åen blev lukket af på en 250 meter lang strækning og vandet pumpet væk. Onsdag morgen begyndte arbejdet så med at fjerne det slam som har ophobet sig på bunden af Kærby Å. I stedet for at grave slammet væk med en gravemaskine, bliver det fjernet med flere slamsugere som er sat ind på opgaven.

I en periode har Kalundborg Forsyning utilsigtet udledt spildevand i Kærby Å på en strækning, der ligger langs Slagelsevej.

I en periode er der blevet kørt med underdimensioneret rør og pumpe ved åen, og derfor har der været overløb. Kalundborg Forsyning renser åen op nu og begynder samtidig at tilpasse ledninger og pumpe, således det ikke sker igen.

Udledningen er ikke farligt for mennesker, men det er skadeligt for vandløbets biologi. Kalundborg Forsyning har taget omfattende analyser og kan konstatere, skaderne er alvorlige, men ikke uoprettelige.

Arbejdet med at oprense Kærby Å begyndte tirsdag, hvor åen blev spærret af og onsdag morgen begyndte flere slamsugere at suge slammet væk fra bunden af åen, det er nemlig en mere skånsom løsning i stedet for at grave det væk med gravemaskiner.

Hvis alt går planmæssigt, vil arbejdet være afsluttet på under en uge og sker i et samarbejde mellem Kalundborg Forsyning og Kalundborg Kommune.

Del