”Vi skal udvise mod til at tænke helt nyt"

"Måske kunne de korte teoretiske uddannelsesmæssige seancer foregå i en skurvogn med kaffe og basser, så de ekstreme skoletrætte ikke skal opleve alt den modstand, der er forbundet med at skulle ind på en almindelig skole"

”Vi skal udvise mod til at tænke helt nyt"
Malene Grandjean, Folketingskandidat for Venstre i Sjællands Storkreds, og fra Kalundborg, mener at der er behov for reelle forandringer og ikke blot mindre justeringer i uddannelsessystemet. Privatfoto

Af Jens Nielsen

Malene Grandjean, Folketingskandidat for Venstre, havde torsdag inviteret til Tapas, vin og debat, hvor det var uddannelsessystemet som var til debat. Der er behov for reelle forandringer og ikke blot mindre justeringer, mener folketingskandidaten.

”Vi skal udvise mod til at tænke helt nyt. De mange unge, som ikke kan finde vej i uddannelsessystemet, skal have det på markant andre måder. Måske skal uddannelse komme til dem og ikke omvendt. Måske skal det være muligt at få uddannelse imens man eksempelvis arbejder som ufaglært maskinføre, kok eller smed. Og måske kunne de korte teoretiske uddannelsesmæssige seancer foregå i en skurvogn med kaffe og basser, så de ekstreme skoletrætte ikke skal opleve alt den modstand, der er forbundet med at skulle ind på en almindelig skole,” var en af pointerne hos Malene Grandjean, Folketingskandidat for Venstre i Sjællands Storkreds, og fra Kalundborg, da hun torsdag havde inviteret til Tapas, vin og debat.

Malene pointerede, at vi de sidste mange år har været vidner til at forandringerne på folkeskoleområdet og til dels på hele uddannelsesområdet som udgangspunkt har taget afsæt i en meget klassisk forestilling om èn klasse, èt lokale og èn underviser.

Man kunne til arrangementet ud over Malene også høre input fra ungdomsforsker Camilla Hutters samt det Radikale folketingsmedlem Anne Sophie Callesen. Der var stor lyst til at debattere, dele ud af egne erfaringer og komme med relevante input, som deltagerne gerne ville have bragt videre rent politisk.

”Det var dejligt, at en del af uddannelses- og beskæftigelsesområdet fra Kalundborg, Odsherred og Holbæk valgte at bruge tid på dette arrangement sammen med almindelige borgere og virksomhedsejere”, siger Malene Grandjean.

Hun har selv beskæftiget sig med uddannelse hele sit professionelle liv dels som underviser, lærebogsforfatter og foredragsholder, dels som leder i de sidste 10 år. Ud over netværk og socialt samvær over lækker tapas og vin, så fik deltagerne korte oplæg om de to temaer: Uddannelse og job – Karriere og køn.

Malene havde blandt andet i sine indlæg fokus på praksislæring og understregede, at der er nødt til at ske noget mere drastisk rent politisk, hvis vi for alvor skal anerkende praksislæring og praksiserfaringer på lige fod med de boglige.

Malenes perspektiver blev suppleret af Anne Sophie Callesen, folketingsmedlem fra Radikale Venstre, som også talte om den tidlige indsats og om de mange sårbare unge, der har svært ved det eksisterende system.

De fremmødte havde også mulighed for at høre ungdomsforsker Camilla Hutters teoretiske og empiriske bud på uddannelse og job, og hun understøttede behovet for et øget og gerne nyt fokus på praksislæring.

”Praksisfaglighed er først og fremmest en politisk ambition. Når man snakker med de unge i en almindelig 8. klasse, så er der meget få, der forstår, hvad man taler om, når man spørger ind til praksisfaglighed. Men når man ser på de få skoler, der virkelig arbejder med praksisfaglighed, så viser det sig, at der er meget at hente for eleverne,” fastslår Camilla Hutters. 

Alle tre kvinder pegede senere i debatten på de mange gode erfaringer fra FGU, som med glæde kan benyttes andres steder i uddannelsessektoren.

Del