Vi ønsker nærhed i sundhed

Vi ønsker nærhed i sundhed

Læserbrev: Vi ønsker nærhed i sundhed - men aftaler spænder ben for mobil blodprøvetagning i eget hjem

Region Sjælland og de 17 kommuner har i regi af Sundhedskoordinationsudvalget i 2020 indgået en samarbejdsaftale vedr. lokal- og mobil blodprøvetagning i borgernes hjem, når det blev vurderet, at det var til gavn for borgeren.

Kalundborg Kommune har derfor prioriteret penge til at medfinansiere en del af udgiften, selv om det retteligt er Region Sjællands ansvar at betale for blodprøvetagning.

Region Sjælland tilbyder blodprøvetagning på laboratorierne, bla. på Sundheds- og Akuthuset i Kalundborg og hos praktiserende læger - men - det medfører at borgeren skal transporteres til laboratoriet, og skal måske også have en hjælper med, som kan være en kommunalt ansat.

Det er en kommunal forpligtelse at levere medarbejder og ofte også at betale for transporten.

Vi vurderede i Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU) at samarbejdsaftalen var den bedste løsning for vores svageste borgere, at det stadig vil medføre udgifter for Kalundborg Kommune og belaste vores i forvejen pressede medarbejdere.

KL (Kommunernes Landsforening) har imidlertid påpeget, at der er uklarheder omkring lovhjemmel og mulighederne for at indgå en sådan samarbejdsmodel om blodprøvetagning.

Det strider imod alle ønsker - i såvel regering, som Region Sjælland og i vores egen kommune, hvis vi ikke længere kan løse denne opgave så tæt på borgeren som muligt, så kan risikere at medføre indlæggelse af vores ældre/svage borgere, som kunne have været undgået, hvis vi kan opretholde samarbejdsmodellen om mobil blodprøvetagning.

Det var vi heldigvis enige om i ÆSU.

Da vi 12.06.23 havde det på udvalgsmøde i ÆSU besluttede vi derfor at dialogen med Sundhedsklyngen i Holbæk og Regionen genoptages med henblik på at finde en løsning, idet udvalget finder det uhensigtsmæssigt at bringe ordningen til ophør.

Aase og jeg vil samtidig opfordre såvel KL, Danske Regioner og Folketinget at sikre, at siloopdelt finansiering ikke bremser for udvikling af politik, som er til gavn for vores borgere.

Vi vil fortsætte med at lægge pres på at få videreført ordningen til gavn for borgerne.

Aase Due

Kommunalbestyrelsesmedlem (A)

Medlem af ÆSU Kalundborg

Kirsten Rask

Kommunalbestyrelsesmedlem og

Regionsrådsmedlem (A)

Medlem af ÆSU Kalundborg

Del