Vestsjællands Brandvæsen bruger livevideo til at styrke kommunikationen

Brandvæsenet benyttede sig af bl.a. af live-streaming ifm. med ammoniak udslippet på Novo Nordisk den 14. september. Her kunne indsatsledelsen sammen med ressourcepersoner fra Novo Nordisk på sikker afstand følge kemikaliedykkernes arbejde.

Vestsjællands Brandvæsen bruger livevideo til at styrke kommunikationen
Holdleder Per Hasselbalch, tv, i snak med indsatsleder ved Vestsjællands Brandvæsen, Morten Hansen. På den blanke indsatsleder hjelm ses kameraet som livestreamer til bl.a. politiet. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Vestsjællands Brandvæsen er som et pilotprojekt begyndt at dele livevideo fra køretøjer og hjelmkameraer for på den måde at give samarbejdspartnere som fx Politiet og ekspertberedskaber som fx Kemisk Beredskab, et løbende opdateret situationsbillede og dermed bedst mulighed for at understøtte den operative indsats.

Helt konkret foregår det på den måde, at indsatsledere i Vestsjællands Brandvæsen bærer hjelmkameraer på indsatser. Kameraet livestreamer til brandvæsenets vagtcentral, der så kan dele videoen videre. Morten Hansen, der er områdeleder i Uddannelsesafdelingen ved Vestsjællands Brandvæsen, ser livestreamingen som et stærkt supplement til det i forvejen gode samarbejde med samarbejdspartnere og andre beredskaber:

“Et faktum er, at ikke alle relevante enheder og samarbejdsparter ankommer til et skadested samtidigt, livestreaming er derfor et godt værktøj, til at de, der endnu ikke er mødt på skadestedet, kan følge med. Vi er de første som livestreamer direkte til vagtcentralen hos Midt- og Vestsjællands Politi og vi kan også streame direkte til politiets indsatsleder som sidder i sin bil på vej til skadestedet.”

Morten Hansen oplyser, at man bl.a. benyttede sig af live-streaming ifm. med ammoniak udslippet på Novo Nordisk den 14. september.

Her kunne indsatsledelsen sammen med ressourcepersoner fra Novo Nordisk på sikker afstand følge kemikaliedykkernes arbejde og støtte op om deres indsats inden for fareområdet," fortæller han.

Startede som læringsværktøj

Brugen af kropskamera startede i Vestsjællands Brandvæsen som et læringsværktøj, hvor indsats- og holdledere efter en indsats kunne gense forløbet og evaluere deres egen indsats. Morten Hansen fortæller: 

“Rent operativt ville Vestsjællands Brandvæsen gerne inkorporere et læringsværktøj, så den enkelte leder kunne få indblik i egne kommunikationsfærdigheder og handlemønstre under en indsats. Under en indsats kan vi i nogle situationer være under et stort pres, det efterfølgende indblik er der utrolig meget læring i.”

Morten Hansen og fortsætter:

“Udover at være et fantastisk godt læringsværktøj, så giver livestreaming fra kropskameraer også vagtcentralen et bedre billede af, hvad situationen er på et skadested. Det giver dem også et redskab til at være på forkant - eksempelvis ift. assistancebehov”. 

Der er ingen tvivl om, at livestreaming er et værdifuldt redskab i Vestsjællands Brandvæsen under mange forskellige operationer, både som et understøttende værktøj for den operative indsats, men også som et udviklingsværktøj for den enkelte hold- eller indsatsleder.

Og selvom løsningen ikke forventes at spare mandskab, så vil den give både brandvæsen og øvrige beredskaber bedre mulighed for hurtigere assistance. Det kan både betyde en forbedret indsats og i bedste fald mindske ulykkens omfang.

Del