Venskaber og ensomhed

Alle skolebestyrelser, forældreråd, interesserede lærere og forældre fra folkeskolerne i den sydlige del af kommunen var samlet til foredrag om venskaber og ensomhed.

Venskaber og ensomhed
Formålet med foredraget var blandt andet at få ny inspiration og råd til arbejdet med trivslen på skolerne.

kontakt@tv-kalundborg.dk

I denne uge var alle skolebestyrelser, forældreråd, interesserede lærere og forældre fra folkeskolerne i den sydlige del af kommunen samlet til foredrag om venskaber, ensomhed og ’vensomhed’ ved skolekonsulent Anne Søgaard. En af hovedpointerne var, at alle skal være ’venne-værdige’.

Alle interesserede lærere, forældre, skolebestyrelses- og forældrerådsmedlemmer fra folkeskolerne i syd samt Børn- og Familieudvalgsformanden i Kalundborg Kommune var mandag aften inviteret til foredrag om venskaber, ensomhed og ’vensomhed’ i klasserne krydret med dialoger og summeøvelser med bordene. Det skriver Kalundborg Kommune i en pressemeddelelse torsdag.

Formålet med foredraget var blandt andet at få ny inspiration og råd til arbejdet med trivslen på skolerne, forklarer Bo Christiansen, der er skolebestyrelsesformand på Høng Skole.

”Vi håber, at vi med de inputs, vi fik, kan få et andet børnesyn og derved påvirke trivslen. Vi gør alt, hvad vi kan inden for de rammer, der er. Men måske skal vi ændre rammerne lidt for at øge trivslen, og så er det også klart, at vi skal have skolens fagprofessionelle med ind i snakken også.”

For der er behov for at kigge på trivslen i klasserne, anerkender formanden: ”De sidste par år har vi snakket meget om den nationale og lokale mistrivsel, der har fyldt meget. Vi ser desværre børn, der sidder alene eller ikke er sammen med vennerne. I skolebestyrelsen her på skolen, har vi kigget på, hvilke knapper vi kan dreje på, og her står nogle af Anne Søgaards pointer højt på listen.”

En af de pointer skolekonsulent Anne Søgaard præsenterede under foredraget var, at ensomhed ikke alene handler om den, der føler sig ensom, men i høj grad om dem, der er med til at gøre denne ensom. Ofte vil barnet se det som sit ansvar at få venner, men ifølge skolekonsulenten spiller de voksne omkring børnene en stor rolle i at gøre alle børn ’venneværdige’. Her peger hun på frikvartererne, som særlige sårbare tidspunkter, hvor der både kan ske en stor inklusion, men også eksklusion af børn alt afhængig af de voksnes roller.

Gitte Kallehauge er forældrerepræsentant i skolebestyrelsen i Høng og er enig i Anne Søgaards fokus på frikvartererne: ”Vi kan høre, at der findes en masse redskaber, børn kan få glæde af, så de bliver robuste og livsduelige fra en tidlig alder. Hvis vi f.eks. lærer dem, at de er gode nok som de er, og at de ikke skal jagte et eller andet ideal, så vil flere elever forhåbentligt få en bedre skolegang. Og her spiller frikvartererne selvfølgelig en vigtig rolle, når eleverne leger med hinanden og gerne skulle acceptere og inkludere alle.

Politisk vilje

I foråret 2023 besluttede Børne- og Familieudvalget i Kalundborg Kommune at afsætte midler til styrkelsen af skole- og forældrebestyrelserne i kommunen. Det er midler fra denne bevilling, der har finansieret aftenens foredrag, fortæller Bo Christiansen.

”Vi er rigtig, rigtig glade for den bevilling, vi fik af politikerne. Det har gjort, at vi blandt andet har kunnet stable dette arrangement på benene sammen med de andre folkeskoler i vores område. Vi hænger meget sammen hernede i syd. Vores elever kender hinanden på tværs, de går i samme idrætsforening, har måske søskende på andre skoler, og så skifter flere af eleverne også til andre skoler, når de når et vist klassetrin. Derfor er det så vigtigt, at vi som skolebestyrelser og forældreråd står sammen om udfordringen med trivsel.”

Venskaber er afgørende for både en god skolestart og skolegang, og netop derfor er det ifølge Anne Søgaard vigtigt, at eleverne fra start oplever at blive taget godt i mod af både lærere, elever og elevernes forældre. En pointe Gitte Kallehauge tager med sig: ”For os i Høng handler det meget om at være nysgerrige på, hvad der sker hos både børn og de voksne, når vi møder hinanden. Hvad sker der, når vi forældre møder børnene, når personalet møder børnene, og ikke mindst når børnene møder hinanden. Forhåbentligt kan vi, fordi vi er flere skolebestyrelser samlet, have et fælles fokus på emnet og skabe synergier på tværs af skolerne, der kommer alle elever til gode,” afslutter hun.

Del