Velkommen til Hotel Møllebakken

Projektet rummer også en realisering af kommunens planer om et formidlingsrum med plancheudstilling over Møllebakkens righoldige historie.

Velkommen til Hotel Møllebakken
Projektet rummer også en realisering af kommunens planer om et formidlingsrum med plancheudstilling over Møllebakkens righoldige historie. Det er indrettet under halvtaget i skuret i tilknytning til det lille røde hus ved Cirkuspladsen. Foto: Jens Nielsen

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

Endelig er det lykkedes at bygge et hotel i Kalundborg, og der er ledige værelser. For god ordens skyld skal det nævnes, at det drejer sig om et insekthotel.

Omsider kan planer om et hotel i Kalundborg realiseres: Et kæmpestort hotel til insekter indvies på Møllebakken på tirsdag den 17. oktober kl. 14. Formand for teknik- og miljøudvalget Jakob Beck Jensen klipper den røde snor og erklærer hotellet for åbent.

Hotelplanerne er blevet til virkelighed takket være et godt samarbejde mellem Kalundborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings Kalundborgafdeling. Også den lokale socialøkonomiske virksomhed Skaberzonen er med i samarbejdet og har bidraget med praktisk arbejde.

- Hjælp insekterne gennem vinteren på Møllebakken med et gratis ophold på luksushotel, opfordrer den lokale DN-formand Susanne Ladefoged. Hun håber børn og voksne vil være med til at fylde alle hulrummene i hotellet med sengetøj til insekterne i form af hule plantestængler, tang, bark, mos eller kvas, som insekterne kan putte sig i.

I forbindelse med indvielsen på tirsdag kan børnene bygge redekasser til mejser eller stære, og de får kasserne med hjem, så de kan følge livet i redekassen.

Insekthotellet er designet og opsættes af frivillige i DN Kalundborg, sponsoreret af Velux Fondens Grønt Guld pulje.

Susanne Ladefoged er meget glad for, at idéen om et insekthotel blev så positivt modtaget af kommunen.

- Et supergodt parløb, kalder hun samarbejdet.

Formidlingsrum

Projektet rummer også en realisering af kommunens planer om et formidlingsrum med plancheudstilling over Møllebakkens righoldige historie. Det er indrettet under halvtaget i skuret i tilknytning til det lille røde hus ved Cirkuspladsen. Huset er et minde om en rundskuefest i Kalundborg i 1925 som eksempel på håndværkernes formåen og blev efter endt rundskuefest flyttet til Møllebakken. Skuret fremstår nymalet og istandsat takket være de frivillige fra naturfredningsforeningen og de unge fra Skaberzonen.

Formidlingsrummet er et af de første synlige resultater af Kalundborg Kommune nye pleje og udviklingsplan for området, hvor stierne lige nu er ved at blive renoveret.

Den oprindelige plan om et formidlingsrum indeholdt ikke et insekthotel, men Birgitte Kofod Møller, landskabsarkitekt i Kalundborg Kommune, greb naturfredningsforeningens idé med begejstring.

- Skønt at der kommer noget ekstra med, synes hun.

Kommunen arbejder med at søge fondsmidler til yderligere formidling, opholdsfaciliteter og aktiviteter på Møllebakken i harmoni med plejeplanen og med, at Møllebakken er et fredet område.

Del