Velfærd og vækst kan sagtens gå hånd i hånd.

Læserbrev: Velfærd og vækst kan sagtens gå hånd i hånd

Skal vi ikke skabe en kommune, der skaber gode vilkår for handicappede og deres familier, gode normeringer i dagtilbud, en folkeskole, der løfter vores børn? Jo, selvfølgelig skal vi det. Derfor stillede oppositionen på det seneste kommunalbestyrelsesmøde et forslag, hvor borgmesteren, til de årlige forhandlinger med de andre borgmestre i Danmark, skal arbejde for at få en større del af kagen til Kalundborg. Det valgte borgmesteren at besvare med en lang forklaring om, hvordan man deler en kage i lige store stykker. Vi blev anklaget for at være usolidarisk. Sikke noget vrøvl!

Da Folketinget vedtog en ny udligningsaftale, blev Kalundborg tildelt en meget stor del kagen, der skulle fordeles mellem kommunerne. Selve fordelingen skulle borgmesteren sørge for i forhandlinger med de andre borgmestre, men det gjorde han ikke Så vi satte kagen på køl, det var bare ærgerligt for de mennesker i Kalundborg kommune, der havde brug for en sukkerindsprøjtning via kagen. 

Vi fik netop flere penge til kommunen, fordi vi har en borgersammensætning, der har brug for, at vi bruger flere penge på velfærd. Vi har alt for mange sager med borgere, der ikke får den hjælp de rettelig har behov for. Vi har alt for mange sager, der ender med at kommunen taber. Vi har ikke gode normeringer i vores dagtilbud, vores folkeskole er trængt. Det skal vi have løst, for vi kan ikke være andet bekendt. Vi kunne afhjælpe nogle af vores udfordringer, hvis kommunalbestyrelsen fulgte vores forslag og bad borgmesteren bruge sine forhandlingsevner på at sikre en større serviceramme til Kalundborg. Som det er nu, smider vi de fleste af pengene vi har fået til bl.a. at hjælpe vores svageste borgere i kommunen, i kommunekassen. Det skal ikke undre, hvis der til budgetforhandlingerne, kommer et forslag om at give skattelettelser. Det vil være dybt usolidarisk med de af vores borgere, der har brug for hjælp. Usolidarisk med den aftale et bredt flertal i Folketinget indgik for et par år siden, der lavede en omfordeling af pengene. En omfordeling, der burde vise sig i de penge den enkelte kommune må bruge på sine borgere. Det gjorde den bare ikke, den fordeling blev overladt til borgmestrene. Nogle borgmestre sikrede sidste år, deres egne kommuner en større ramme på op mod 30 mio., men ikke vores borgmester.

De kommuner, der skulle aflevere penge bl.a. til Kalundborg, må føle sig snydt, hvis v bruger pengene til skattelettelser og opsparing. Der kan man tale om at være usolidarisk med de øvrige kommuner. 

Tina Beck-Nilsson, borgmesterkandidat Socialdemokratiet.

Del