Vejen er færdig, men åbner først til august

Den nye vej, der forbinder Holbækvej med Stejlhøj står næsten klar.

Vejen er færdig, men åbner først til august Den nye vej som forbinder Stejlhøj med Holbækvej er stort set færdig, men åbner først til august. Foto: jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Den nye vej, der forbinder Holbækvej med Stejlhøj, står nu helt færdig, men bliver først taget officielt i brug omkring den 1. august. 2022.

Flere borgere har undret sig over, og spurgt ind til, hvornår den nye vej, der forbinder Holbækvej med Stejlhøj, bliver taget i brug. Vejen er stort set færdig, men der er først officiel indvielse af vejen omkring den 1. august, da der skal køres jordtransporter på vejen.

”Der er behov for, at lave nogle jordtransporter på tværs af vejen, og derfor venter vi lidt med at åbne den. Men vi sætter skiltning op derude, så snart vi helt præcis ved, hvad dato vejen åbner, hvilket bliver omkring den 1. august,” fortæller Lone Himmelstrup, der er chef for Vej, Ejendom og Affald ved Kalundborg Kommune.

Den nye vej bliver indkørsel til 1.500 parkeringspladser. Vejen er anlagt med en bredde på 7 meter, og der er etableret cykelsti på hver side af vejen. Oprindeligt var vejen budgetteret til at kunne anlægges for 14 millioner kroner, men blev 6,1 million kroner dyrere

Merudgiften skyldes blandt andet stigende markedspriser på råvarer og anlægsmaterialer. Herudover udgør jordbunds- og afvandingsløsninger og deraf behov for ændrede tekniske løsninger også en del af forklaringen på de øgede omkostninger i projektet. Der er givet en tillægsbevilling til projektet på 6,1 millioner kroner.

Del