Vejbelysning og skatteændringer i en pærevælling.

Læserbrev:

Vejbelysning og skatteændringer i en pærevælling.

På aftenens kommunalbestyrelsesmøde skal der tages stilling til et beslutningspunkt 9 som hedder "Beslutning vedrørende nye initiativer og fremrykningsinitiativer på anlægsområdet i 2020 og 2021". Herunder findes 12 fornuftige forslag til fremrykning af anlægsarbejder i god tråd med regeringens beslutning om at annullere anlægsloftet i år, for at skabe arbejdspladser og få gang i økonomien. Og så ligger der lige punkt 15 - ændring af personskatten i Kalundborg kommune.

Det er ikke helt almindeligt at behandle skattesænkninger eller skattestigninger uden for en budgetforhandling. Det ses for eksempel hvis en kommune står i en situation hvor der mangler penge. Dette forslag handler ikke om en skattestigning på grund af manglende midler, men derimod en skattesænkning som når den er fuldt indfaset vil give kommunen en mindre indtægt på 32 millioner om året. Dette åbner for mange spørgsmål.

Hvorfor skal et så vigtigt og om sig gribende punkt, fedtes ind i en beslutning om blandt andet afstribning på Holbækvej?

Hvorfor hastværket med at beslutte det nu, når budgetforhandlingerne starter snart?

Hvordan forventes de andre partier at kunne forholde sig til skattesænkningen, når vi endnu ikke kender den endelige ramme for serviceloftet?

Kommunen vil blive delvis kompenseret frem til 2026 men det vides ikke med hvor meget. Det afhænger nemlig af andre faktorer. Blandt andet vil kommuner med en høj udskrivningsprocent (kommunalskat) blive kompenseret højest, og da Kalundborg har en af landets 20 laveste skatteprocenter er det nærliggende at tro, at vi ikke får meget rabat for det.

Det er SF´s mening at denne sag kræver en langt bedre belysning og fortjener en langt mere åben proces.

Borgmesteren er blevet spurgt til om spørgsmålet som det mindste kunne få sit eget punkt på dagsorden, og svaret var nej.

Det er at blande lort med lagkage og det er så uskønt at det skriger til himlen.

Kristina Püschl

Formand SF Kalundborg

Del