Vej undermineret af vand

På de to steder er der etableret lysregulering. På den måde er det muligt at passere vejen i begge retninger.

Vej undermineret af vand
Vandet står meget højt i Tissø. Sæbyvej er flere steder ved at blive undermineret og vandet står højt i klubhset hos Tissø Roklub. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

To steder på Sæbyvej langs Tissø er vene blevet spærret for trafik i det ene spor på grund af underminering af vejen.

Tissø er gået over side bredder på grund af de store regnmængder der er faldet gennem længere tid.

Vandet går nu helt op til Sæbyvej og med stormens Rolfs rasen tidligere på ugen er bølgerne begyndt at underminere vejbanen på Sæbyvej.

Derfor rykkede mandskab fra Kalundborg Kommune ud fredag sidst på dagen med maskiner og afspærringsmateriel og spærrede vejbanen af to steder på Sæbyvej.

På de to steder er der etableret lysregulering. På den måde er det muligt at passere Sæbyvej i begge retninger.

Roklub hårdt ramt

Den høje vandstand har også betydet, at klubhuset hos Tissø Roklub står under vand. Både i bådhallen og i selve klubhuset står vandet højt og med den kraftige storm Rolf er skaderne på ingen måde blevet mindre, tværtimod.

”Det nederste af en af de store porte er slået ind, med ufattelige konsekvenser i bådhallen. Bådene er væltet rundt og ergometre er væltet ned i kanoen. Godt de ikke røg i vandet. Den spinkle singlesculler Artemis som ligger på 3 hylde nederst i bådhallen var smidt ned i motorbåden. Bliden havde flyttet sig med bådvogn og det hele. En kajak var kommet ud i bådhallen gennem den lille døråbning, og sejlede lystigt rundt. En pagaj måske flere var stukket af. Den der lå ved vejbroen prøvede vi at få fat i, men opgav. Til gengæld har vi fået det længe ønskede bord-bænkesæt. Det er det, der har stået ovre på kommunens areal på modsatte side af åen, som nu står pænt foran vores klubhus,” fortæller rochef Lis Bay.

De store naturkræfter havde også flyttet rundt på samtlige brofag som nu er blevet indfanget og forankret foran portene.

Del