Vandindvindingen i Tissø truer ynglefuglene.

Læserbrev: Vandindvindingen i Tissø truer ynglefuglene

En ny tilladelse til vandindvinding i Tissø er under politisk behandling. Fra den nuværende tilladte indvinding på 3.5 mill. m3 vand om året skal det nu gøres muligt at indvinde 6.7mio. m3 om året. Vandet bruges af industrierne i Kalundborg dels i produktionen og dels som kølevand.

At gribe så drastisk ind i naturens egen dynamik og så i et internationalt beskyttet Natura 2000 område finder vi i Dansk Ornitologisk Forening meget bekymrende. Vi er imod fortsat vandindvinding i Tissø, da det truer ynglefuglene i søen. Det er vigtigt at få genoprettet den naturlige vandstandsdynamik i søen med høj vintervandstand og lavere sommervandstand. Det har bl.a. dværg- og fjordternerene på de etablerede fugleøer brug for. Øerne blev etableret i forbindelse med den første indvindingstilladelse, da man her oversvømmede de holme, dværgternerne indtil da ynglede på. Dværgternene er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området.

Forud for den fornyede vandindvindingstilladelse blev der nedsat et ”Tissø Forum”. Her blev interessenter og foreninger inddraget i en proces, hvor formålet blev beskrevet således: ”Vandstanden i Tissø reguleres med et stemmeværk for at sikre, at der altid er vand nok til industrierne. Målet med ‘Projekt Tissø’ er at opnå en styring af vandstanden i Tissø, så der kan leveres overfladevand med en høj forsyningssikkerhed.” Formuleringerne er fra den dias udvalgsformanden fremlagde på opstartsmødet i Tissø Forum den 8. november 2018.

Deltagerne i Tissø Forum er på intet tidspunkt blevet inddraget i beslutninger om hvorvidt vandinvinding var/er en god ide.

Projektets mål var allerede formuleret: Vandstanden skal styres. Og vi kunne alle udmelde ønsker til variationen af vandstand hen over året udfra hver vores interesser. Vi ornitologer ønskede fugleøerne fri for vand i yngletiden og oversvømmet om vinteren, lystfiskerne havde ønsker til vandgennemstrømning osv. Dansk Hydraulisk Institut blev hyret til at bidrage med deres viden i udviklingen af den rette styring, og en ny styringsmodel blev udarbejdet. Arbejdet i Tissø Forum kunne afsluttes, målet var nået. At vandindvindingen generelt skabte forringede vilkår for miljøet, blev ikke omtalt

Nu viser det sig, at kommunen har handlet i modstrid til gældende retningslinjer på området.

Kalundborg Kommune og de berørte virksomheder må tænke sig om en ekstra gang og dreje ind på en mere bæredygtig linje.

Jette Reeh

Dansk Ornitologisk Forening Vestsjælland, Kalundborg

Del