Valget til bestyrelsen for Kalundborg Forsyning er afgjort

Valget til bestyrelsen for Kalundborg Forsyning er afgjort

kontakt@tv-kalundborg.dk

Valget til bestyrelsen for Kalundborg Forsyning er afgjort. Anne Lynggaard Olsen og Thomas Østergaard Jørgensen er de nye forbrugervalgte repræsentanter til bestyrelsen.

Kunderne hos Kalundborg Forsyning har valgt deres nye repræsentanter i forsyningens kommende bestyrelse. De valgte er; Anne Lynggaard Olsen fra Kalundborg og Thomas Østergaard Jørgensen fra Gørlev, og de to indtræder i bestyrelsen fra januar 2022.

670 af forsyningens kunder deltog i valget, og de to kandidater, som opnåede valg, fik hver især 17 procent af stemmerne. Begge kandidater opnåede 112 personlige stemmer hver. Der var kampvalg om de to poster i bestyrelsen, da ti kandidater havde meldt sig til opgaven. Niels Erik Vesterskov Olsen, som sidder i den nuværende bestyrelse, opnåede 100 personlige stemmer, og er nu 1. suppleant til bestyrelsen for de to forbrugervalgte.

Formanden for Kalundborg Forsynings bestyrelse, Anne E. Jensen ønsker de forbrugervalgte tillykke med deres poster i bestyrelsen, hvor de skal være med til at præge den overordnede udvikling i Kalundborg Forsyning. 

”De får indflydelse på en spændende fremtid, hvor forsyningen er under udvikling både som følge af nye rammevilkår, men også som følge af behovet for yderligere forsyning til byens virksomheder. Kalundborg Forsyning skal fortsat kendes på en bæredygtig profil,” siger hun.

De nyvalgte forbrugerrepræsentanter er valgt for en periode på fire år. Der er ligeledes valgt tre medarbejderrepræsentanter til den kommende bestyrelse; Malene Kristensen, Søren Toft Nielsen og Joan Nederby Christensen. I starten af december kendes de seks politikere, der vil sidde i den kommende bestyrelse med i alt 11 medlemmer.

Forbrugervalget blev udskrevet i starten af august, og der var frist til den 16. september for opstilling af kandidater. Den egentlige valghandling gik først i gang i oktober, hvor kunderne kunne stemme på deres favorit til posterne.

Del