Værdig ældrepleje nu

Værdig ældrepleje nu

Læserbrev: Værdig ældrepleje nu

De ældre svigtes i vores land, i vores kommune. At blive ældre med behov for hjælp fra det offentlige er ikke altid noget berigende at se frem til.

I det offentlige rum er der utallige eksempler på omsorgssvigt.

Forskellige hjemmehjælpere ”besøger” den ældre medborger - tju hej, videre til næste borger.

Det er ikke godt nok for den ældre, for hjemmehjælperen og for det vi bør stå for, værdig ældrepleje.

For den ældre borger er det utrygt ikke at vide, hvem der kommer, hvem man skal vise tillid, hvem man skal opbygge relationer til.

Ens helbredstilstand lider, uden at det måske opdages, når der er mange forskellige hjælpere, der kommer i ens hjem dagligt  for at få en hverdag til at fungere.

Det er ikke værdig ældrepleje at svigte de ældres værdighed.

Fjern minut tyranniet, giv hjemmehjælpen råderum til at være hjemmehjælp for vore ældre medborgere.

Det er værdig ældrepleje, det er værdige arbejdsforhold for hjemmehjælpen.

Ole Lauritzen, Formand for Ældresagen i Kalundborg

Del