Ungelivet i Kalundborg Kommune

Konferencen skal have fokus på trivsel og forebyggelse.

Ungelivet i Kalundborg Kommune
Ungekonferencen ”Ungelivet i Kalundborg Kommune” skal have fokus på trivsel og forebyggelse.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Unge- og Beskæftigelsesudvalget drøftede første oplæg til konferencen ”Ungelivet i Kalundborg Kommune” på udvalgsmøde den 1. februar. Konferencen skal have fokus på trivsel og forebyggelse.

Unge- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på deres udvalgsmøde den 4. januar, at administrationen til næste udvalgsmøde skulle udarbejde et første oplæg til ungekonferencen ”Ungelivet i Kalundborg Kommune”, der skal have fokus på trivsel og forebyggelse. Oplægget blev drøftet og skal bearbejdes yderligere, idet man vil genoptage drøftelsen på næste møde i udvalget.

Bl.a. er udvalgets ønsker til en overordnet retning for konferencen, at konferencen skal handle om ungelivet i Kalundborg Kommune og have fokus på trivsel og forebyggelse. Konferencen kan på sigt kan føre til næste konference, der kun omhandler de deciderede sårbare unge. Konferencen skal også indeholde faglige oplæg, som repræsenterer forskellige indgangsvinkler til temaet trivsel og forebyggelse. I gruppearbejdet på konferencen skal der ske en opsamling, så der er konkrete forslag at arbejde videre med på politisk niveau.

 

Del