Ungeliv: Ansvaret skal flyttes til de voksne

Det vigtigste af det hele er, at man gerne vil flytte ansvaret fra de unge til de voksne,” fortæller Andreas Knudsen, SSP-koordinator i Kalundborg Kommune.

Ungeliv: Ansvaret skal flyttes til de voksne
Foto: Colourbox

Af Jens Nielsen

Kalundborg Kommune er blandt 10 udvalgte kommuner som nu bliver en del af Sundhedsstyrelsens projekt ’Fælles om ungelivet’ hvor især forældre skal tage mere ansvar.

I ”Fælles om ungelivet” er det Sundhedsstyrelsens vision, at danske unge skal have et godt ungeliv, hvor alkohol og rusmidler ikke spiller en markant rolle. Et liv hvor tydelige og nærværende voksne skaber rammerne for og viser vejen til gode sociale fællesskaber og inspirerende ungemiljøer.

Fem pilotkommuner i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og TrygFonden har været med til at udvikle opskrifter på, hvordan kommuner kan samarbejde med forældre og det organiserede fritidsliv om at skabe rammen om det gode ungeliv.

Og nu er der udvalgt 10 kommuner mere, bl.a. Kalundborg Kommune.

”Det er vigtigt at Kalundborg Kommune er udvalgt for hen over de sidste par år hvor vi har kørt den her undersøgelse som man bruger i ’Fælles om ungelivet’ viser den, at vi er ret udfordret, særligt på alkoholområdet men også i forhold til nikotinprodukter, så det er vigtigt at vi også kommer med,” fortæller Andreas Knudsen, der er SSP-koordinator i Kalundborg Kommune.

Projektet er inspireret af erfaringer fra Island, som er lykkedes med at reducere de unges alkoholforbrug fra at være et af Europas højeste til nu at være et af Europas laveste.

Vi vil bruge projektet til at mobilisere kommunens lokalsamfund til at skabe det sjove, gode og trygge ungeliv. Vi vil arbejde for, at forældre samt frivillige, private og kommunale aktører i lokalsamfundet giver større børn og unge de bedste betingelser for et liv, der er præget af sunde fællesskaber, tydelige voksne og mindre risikoadfærd - reduceret alkoholforbrug og undgå brug af tobak og andre rusmidler," fortæller Andreas Knudsen, og fortsætter,

"Vi vil, med udgangspunkt i lokale data, vise forældrene, hvad status er ift. brug af rusmidler, når det kommer til deres egne børn og klassefællesskab. Dette skal tjene som udgangspunkt og motivation for drøftelser om, hvordan man som forælder kan medvirke til at skabe en kulturændring omkring eks. alkoholdebut og -forbrug i de unge år. Hvad enten vi vil det eller ej, er vi som voksne leverandører af de unges alkoholkultur."

Projektet starter hen over efteråret 2024 og Kalundborg Kommune vil få omkring 1.5 mio. kr. til projektet over de fem år som projektet løber over.

Vidste du...

 • At unges alkoholforbrug stiger massivt på ganske få år, når de er teenagere?
 • At godt en fjerdedel af eleverne på ungdomsuddannelser har drukket mindst fem genstande på én gang mindst fire gange inden for den sidste måned?
 • At unge, der ikke drikker, ofte føler sig uden for fællesskabet?
 • At mange unge oplever drikkepres og synes, at der er for meget druk i ungefællesskaberne?
 • At antallet af unge, der ryger, er markant højere på ungdomsuddannelser end i grundskolens ældste klasser?
 • At jo senere unge har deres alkoholdebut, og jo mindre alkohol de drikker, jo mindre er risikoen for, at de unge begynder at eksperimentere med hash eller andre stoffer?
 • At lidt under halvdelen af de 16-24-årige har prøvet hash - og flere af dem har også prøvet andre stoffer?
 • At forældres alkoholregler trækker spor langt ind i voksenlivet?
 • At der er en markant forskel på, hvad forældre til henholdsvis 11-årige og 15-årige ved om deres børns liv og færden?
 • At noget tyder på, at unges oplevelse af fortrolighed med deres forældre vokser med alderen?
 • At de 16-19-årige er mindre tilbøjelige til at trække i idrætstøjet end de 13-15-årige? 
 • At andelen af foreningsaktive unge er relativt stabil gennem de seneste ni år?
 • At mere end halvdelen af de unge i grundskolen selv organiserer fritidsaktiviteter?

Del